دکتر سید اکبر خداپرست

دکتر سید اکبر خداپرست دانشیار ، دانشگاه گیلان

دکتر سید اکبر خداپرست

Dr. Seyed Akbar Khodaparast

دانشیار ، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.