دکتر حسین صبوری فرد

دکتر حسین صبوری فرد گروه علوم کشاورزی،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

دکتر حسین صبوری فرد

Dr. hossein sabourifard

گروه علوم کشاورزی،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت بر کیفیت علوفه و عملکرد دانه چهار اکوتیپ خلر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 14، شماره: 1
2 ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
3 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 3
4 برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
5 بررسی اثر کود بیولوژیک تیوباسیلوس و کود شیمیایی بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Satureja hortensis L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 1، شماره: 3
7 تاثیر زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ارزن نوتریفید (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 4
8 کاربرد گیاهان دارویی، طب سوزنی، ماساژ درمانی و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست در درمان بیماری آندومتریوز: مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح تنش شوری بر جوانه زنی دو گیاه دارویی مرزه تابستان (.Satureja hortensis L) و زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
2 اثر سطوح تنش شوری بر جوانه زنی دو گیاه دارویی مرزه تابستانه (.Satureja hortensis L) و زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 ارزیابی اثر پیش تیمار بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (.Silybum marianum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
4 ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
5 بررسی اثر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی بذرکدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo con var.styriaca) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 بررسی اثر شوری بر جوانه زنی دو گیاه دارویی مرزه تابستانه (.Satureja hortensis L) و زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
7 بررسی کارایی کیتوزان در عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
8 پیش بینی عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L) با استفاده شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 تأثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی کنگر فرنگی (.Cynara scolymus L) تحت شرایط تنش شوری و سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
10 توسعه صنعت گردشگری با تولید گیاهان دارویی مطالعه موردی خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
11 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد بیومس گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 مقایسه روش های خاکورزی حفاظتی و شیوه متداول زراعی بر عملکرد گیاه گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی