پروفسور جلیل مشیدی

پروفسور جلیل مشیدی

پروفسور جلیل مشیدی

Prof. jalil moshayedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی کنشگر در برخی روایت‌های کلامی مثنوی معنوی بر اساس نظریه الگوی کنشگر آلژیرداس گرماس (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 3
2 امر به معروف و نهی از منکر از منظر عرفانی (با تکیه بر اسرارالتوحید) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 29
3 بازتاب تاویلی جاودانگی در شعر مولوی با رویکرد اسطوره شناسی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 8، شماره: 29
4 بررسی کثرت گرایی دینی در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 1
5 جلوه عارفانه آیرونی نمایشی در دفتر اول مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 15
6 دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 2
7 رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 4
8 رابطه انسان و موجودات فرا طبیعی در شاهنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 61
9 رمزگشایی از مضمون شکار در هفت پیکر بر اساس رویکرد اسطوره شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 3
10 فضاسازی واژگانی در شعر انقلاب (با تأکید بر شعر سیدحسن حسینی)∗ (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
11 کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 2
12 گفتن ناگفتنی ها مشکل است(بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 2
13 لطف لطیف از دیدگاه مولوی و محقق سبزواری (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 10، شماره: 4
14 مباحث کلامی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
15 معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
16 نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 7، شماره: 1
17 نقد کهنالگویی داستان «دژ هوشربا» (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
18 نمادهای خرد و ساختمند در غزل نو با تاکید بر نمادهای ساختمند سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 57
19 همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی ها در آثار مولوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندیشه های فرمالیستی در دماوندیه بهار (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی بازتاب اندیشه گنوسی گرفتاری روح در ماده و نجات آن؛ در دفتر چهارم مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی مولفه های تداعی معانی در حدیقه الحقیقه سنایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
4 بسامد انواع تشبیه در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 خوانش بینامتنی با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای بر (ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم) (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
6 دین گرایی فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
7 رویا واره (واقعه) در متون عرفانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
8 شیوه های پرورش خرد در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
9 غفلت از دیدگاه مولانا با تکیه بر آیات قرآن (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
10 کارکردهای زیباشناختی ضمیر در اشعار فریدون مشیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
11 مولانا و منادا (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
12 نقش های زیباشناسی صفت در اشعار صایب تبریزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
13 نگاهی به شیوه های ختم کلام در دفتر چهارم مثنوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
14 نگرش عارفانه ی سهراب سپهری وجبران خلیل جبران به زندگی و مرگ (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه