دکتر سیدعبدالحمید احمدی

دکتر سیدعبدالحمید احمدی دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی

دکتر سیدعبدالحمید احمدی

Dr. Abdol Hamid Ahmadi

دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
2 تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی بر اساس مولفه پرخاشگری ورزشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 5
3 شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
4 مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 3
5 مقایسه ی میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه سبک رهبری رابطه مدار سردبیران سرویس خبری با عوامل بهداشتی خبرنگاران ورزشی خبرگزاری های رسمی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 تحلیل کیفی تبلیغات محیطی شرکت ورزشی نایک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران
6 تحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم وفرهنگ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
7 تحلیل وضعیت تامین محتوای نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تحلیل وضعیت هدف گذاری برنامه های ورزشی تلویزیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 تعیین شاخص های اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های مجازی در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران