دکتر سارا صعودی

دکتر سارا صعودی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سارا صعودی

Dr. Sara Soudi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-۶, TNF-α and IL-۴ cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 1
2 The Dual Role of Inflammatory Responses following Vibrio cholerae Infection in Cholerae pathogenesis (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 3
3 The Effect of Oncolytic Reovirus Infection on Nitric Oxide Secretion and Induction of Apoptosis in Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 3
4 بررسی اثر تمرینات ورزشی تناوبی بر بیان ژن سرکوبگر تومور، التهاب سیستمیک و حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 6
6 تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون گرای استقامتی بر سلول های کمک کننده T به دنبال تزریق DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ ۱ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 15، شماره: 57
7 مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison the effect of adipose mesenchymal stem cells-derived secretome with and without Reovirus in CT26 (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
2 Infected Carrier Cells: A New Strategy for Systemic Delivery of Oncolytic Reovirus in Cancer Cell (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
3 بررسی اثر سیتوتوکسیک بیوپلیمر زانتان تولید شده ازکشت سویه بومی Xanthomonas campestris (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 کاربرد سورفکتانت تریتون X114 به منظور تخلیص بیوپلیمر زانتان تولید شده از سویه بومیXanthomonas campestris (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی