دکتر پریوش صفا

دکتر پریوش صفا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پریوش صفا

Dr. Parivash Safa

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyse de la trajectoire du regard des étudiants/apprenants iraniens lors de la lecture du texte en langue maternelle (persan) et langue étrangère (français) avec l’appareil « Oculomètre » (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 16، شماره: 30
2 اثر بخشی الگوی نظارت آموزشی کلاس های فرانسه در آموزشگاه های زبان ایران با بهره گیری از نظریه کنش موقعیت بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
3 Enjeu de l’interaction dans les classes virtuelles du FLE en Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 12، شماره: 2
4 Enseignant Activateur et Facilitateur: Etude de Cas en Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 15، شماره: 28
5 Enseigner des textes littéraires à partir de l’enjeu modal (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 9، شماره: 16
6 Etude contrastive de l’expression de joie et de surprise dans les structures causatives françaises et persanes (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 16، شماره: 30
7 Expression de la télicité en français et en persan (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 7، شماره: 1
8 L’acquisition d’une langue minoritaire en appliquant des stratégies discursives et la lecture dialogique (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 9، شماره: 1
9 L’étude de la sonorité des consonnes labiales employées dans le groupe CC en position finale de la syllabe CVCC (Le cas du lexique pur et emprunté en persan contemporain) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
10 La Conception Minimaliste du Présent dans Sundborn ou Les Jours de Lumière de Philippe Delerm (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 13، شماره: 23
11 La négation en tant que processus de la signification: le cas des discours littéraires (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 5، شماره: 1
12 Réussite universitaire en Iran Conception d’un nouveau paradigme de recherche en FLE (دریافت مقاله) مجله زبان پژوهی فرانسه دوره: 3، شماره: 6
13 بررسی کنش بیانی امر در دو زبان فرانسه و فارسی .پریوش صفا/سارا قائمی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 11
14 بررسی مقایسه ای «باهم آیی ها» در کنش زبانی بیان شدت در فرانسه و فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
15 بومی سازی: رویکرد مناسب با آموزش زبان فرانسه در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
16 جایگاه مهارت منظور شناختی در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
17 کاربرد فعل شدن در بیان نمود لحظه ای - تداومی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 7
18 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
19 مطالعه فعل«شدن» در زبان فارسی و معادل های آن در زبان فرانسه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر ادبیات کودک و نوجوان بر توانش دریافتی و تولیدی زبان آموزان ایرانی 18 - 7 ساله در آموزش زبان فرانسه مورد مطالعه: کتاب تصویری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
2 تحلیل محتوای فرهنگی کتب درسی آموزش زبان فرانسه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
3 شناسایی عوامل موثر در بهینه سازی نظارت آموزشی در چارچوب نظریه کنش موقعیت بنیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
4 فراکاوی فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی حییم از دیدگاه فرهنگ نگاری نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ