دکتر محمد صنیعی آباده

دکتر محمد صنیعی آباده دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد صنیعی آباده

Dr. Mohammad Saniee Abadeh

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Fraud Detection of Credit Cards Using Neuro-fuzzy Approach Based on TLBO and PSO Algorithms (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 10، شماره: 2
2 Medical Data Mining using Fuzzy Expert System and Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 1
3 حاشیه نویسی خودکار تصاویر مبتنی بر خوشه بندی دو سطحی بصری و معنایی (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 2، شماره: 1
4 وارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین چاهی با استفاده از بهینه سازی سراسری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Fuzzy Classification System based on Memetic Algorithm for Cancer Disease Diagnosis (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 A New Approach to Find Optimum Architecture of ANN and Tuning It's Weights Using Krill-Herd Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
3 A New Method Based on Fuzzy C-means and Fuzzy Memetic Algorithm for Fuzzy Clustering Problem (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 accelerating partial order planners using a fuzzy gentics based leaning algorithm (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 An Accurate Fuzzy Frequent Pattern Based Classifier Using Confidence Tuning (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
6 An Expert System Working Upon an Ensemble PSO-Based Approach for Diagnosis of Coronary Artery Disease (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 AN INTELLIGENCE FUZZY CLASSIFICATION SYSTEM FOR DIABETES DISEASE DETECTION (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
8 آنالیز غربالگری رو شهای مختلف ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه عصبیمصنوعی برای تعدادی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
9 ارائه یک روش قابل اطمینان و امن بمنظورگزارش حوادث درشبکه های حسگر فعال کننده بیسیم بااستفاده ازالگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
10 ارزیابی کارایی یک سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی نوین با استفاده از شبکه پتری تصادفی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
11 استخراج قوانین کشف حملههای شبکه به کمکترکیبی از مفاهیم Pittsburgh و Michigan (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته میگوها جهت بهبود ساختار شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
13 استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته میگوها جهت بهبود ساختار شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
14 Fuzzy Classifcation of Imbalanced Data Sets to Medical Diagnosis (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 IABCC: An improved Artificial Bee Colony algorithm for clustering (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
16 Intrusion Detection Using a Boosting Ant-Colony-Based Data Miner (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 بررسی ویژگی های یک الگوریتم نمونه گیری بر روی داده های جریانی تراکنشی جهت کشف مجموعه اشیاء مکرر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
18 بهبود دسته بندی سرطان ریه با استفاده از دسته بند جنگل تصادفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 پردازش تحلیلی بر خط در پایگاه داده مجتمع با استفاده از یک رهیافت تطبیقی انتخاب و مدیریت دید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
20 پیش بینی بر همکنش پروتئین-پروتئین مبتنی بر الگوریتم رقات استعماری(ICA) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
21 پیش بینی کارایی دانشجویان با استفاده از روش های یادگیری تجمیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
22 تخمین سهم ازدیاد برداشت در تولید نفت از تعدادی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
23 تشخیص ژن های مرتبط با میزان تأثیر شیمی درمانی با استفاده از یک الگوریتم تجمیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
24 تشخیص سرطان ریه به کمک منطق فازی و الگوریتم های بهبود دهنده ژنتیک وگداختگی شبیه سازی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
25 تشخیص کلاهبرداری های کارت های اعتباری با استفاده از رویکرد شبکه عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) ترکیبی با الگوریتم آموزش و یادگیری (TLBO) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
26 تشخیص کلاهبرداری های کارت های اعتباری با استفاده از رویکرد مبتنی بر الگوریتم نگاشت خود سازمان دهنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری به کمک الگوریتم سرمایش شبیه سازی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
28 تشخیصحملههای شبکه به وسیله یکالگوریتم فازی-تکاملی تقویت شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 تنظیم وزن های شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته میگوها (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
30 تنظیم وزن های شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته میگوها (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
31 دسته بندی حمله های شبکه به کمک الگوریتم های جستجوی محلی تطبیقی مبتنی بر مفاهیم یادگیری متالامارکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
32 روشی جدید جهت حل مساله ی زمانبندی کار کارگاهی با استفاده از الگوریتم ممتیکی تطبیقی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
33 روشی مبتنی بر خوشه بندی افرازی جهت حاشیه نویسی خودکار تصاویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
34 مدل ترکیبی مبتنی بر کاوش الگوهای ترتیبی و گراف حمله برای همبسته سازی هشدارهای امنیتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
35 مروری بر روش‌های ترکیبی الگوریتم خوشه بندی k-means و الگوریتم های فرا مکاشفه ای جهت رویارویی با معایب الگوریتم k-means (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
36 واکشی قوانین فازی با استفاده از روش دسته بندی فازی مبتنی بر Simulated Annealing (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 همترازی متون با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر ساختار و معنا در کار تشخیص سرقت علمی-ادبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
38 یک روش یادگیری عمیق ترکیبی به منظور تخمین سن بیولوژیکی مغز برای کمک به تشخیص بیماری با استفاده از تصاویر MRI (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران