دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر محمد ضابطیان طرقی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد ضابطیان طرقی

Dr. Mohammad Zabetian Targhi

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل تجربی انتقال حرارت در مشعل متخلخل خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 4
2 تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 1
3 شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 15، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel cell separation distance enhancer for inertial microfluidic devices (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 A Numerical Study of Effect of Cross-Section in Spiral Microchannel To Cell Separation (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 A short review on blood cells separation and sorting methods (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 استفاده از روش سرعت سنجی تصویری ذرات برای تعیین خواص لحظه ای و متوسط میدان جریان هوا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 افزایش انتقال حرارت جریان جت آرایه ای در چاه حرارتی میکروکانالی با تغییر موقعیت مکانی برآمدگی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
6 افزایش نرخ بازچرخانی محصولات احتراقی از طریق طراحی سامانه بازچرخانی در کوره احتراق بدون شعله (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
7 انتخاب پمپ مناسب برای یک سایت برق آبی کوچک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
8 اندازه گیری تجربی قطر ذرات میکرو به روش نوین نوری و تئوری تفرق مای (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 Chemiluminescence usage in finding maximum heat release range and stability perforated burners (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
10 Design and Numerical Study of a Microchip for Separation of Biological Microparticles (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 Effect of fin height on heat transfer and flow characteristics of the micro pin-fin heat sink (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
12 Effect of Scaling Criteria on Performance of a MILD Furnace (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
13 Efficient reduced mechanism proposed for the MILD combustion (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
14 Experimental Study of Thermal -Hydraulic Performance of a Novel Microchannel Heat Sink for Electronic Cooling Application (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 High-throughput isolation of CTCs by unconventional spiral microchannel (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 Investigation of the thermo-hydraulic performance of diverging microchannel heat sinks (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 Numerical simulation of fluid flow and heat transfer in oblique channels with rectangular cross-sections (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 Numerical simulation of two-stage sperm separation in a microfluidic chip (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 Numerical Study of Effect of Flow Rates and Direction in Spiral Microchannel for Cell Separating (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 Numerical Study of Thermal-Hydraulic Performance of Wavy Microchannels for Electronic Cooling Application (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 Numerical study on the beating tail of a Micro-organism and the effects of geometric and wave parameters on its motion (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
22 Numerical study on the influence of micro pin-fin pattern on heat transfer and flow characteristics (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
23 Optimization the parameters of a heat pump connected to solar collectors for efficient heating (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 Training of Infrared, Laser Induced Florescence, Mechanical and Electrical thermometry methods by the interactive devices (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 بررسی آزمایشگاهی اثرات حرارتی لیزر بر ذرات معلق در آب و امکان سنجی به کار گیری این اثرات برای جداسازی ذرات (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 بررسی آزمایشگاهی اثرات حرارتی لیزر در ایجاد حرکت میکروذرات معلق در محلول جاذب نور (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در مشعل متخلخل جهت استفاده در مصارف توان پایین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
28 بررسی آزمایشگاهی پارامتر شار تشعشعی در مشعل شعله سطحی با استفاده از طیف سنجی تابشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
29 بررسی آزمایشگاهی جریان القایی و پدیده ترموفورسیس در میکروذرات به وسیله لیزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
30 بررسی آزمایشگاهی ساختار شعله مشعل حرارتی با استفاده از فتودیود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
31 بررسی اثر حرکت یک پرستار بر روی الگوهای جریان در یک اتاق ایزوله محیطی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 بررسی استفاده از سوخت متانول به عنوان جایگزین بنزین در موتورهای احتراق جرقه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
33 بررسی پارامتریک اثرات حرارتی نور لیزر بر جریان حاوی میکروذرات و محاسبه سرعت ترموفورسیس و فوتوفورسیس جریان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
34 بررسی تاثیر امواج صوتی ایستاده بر روی خط سیر ذرات در مقطع یک میکروکانال مستطیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
35 بررسی تاثیر انحنا در جداسازی ذرات توسط میکروکانال های ریزسیالی (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
36 بررسی تاثیر بازچرخانی محصولات احتراقی در احتراق بدون شعله (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 بررسی تاثیر طبقه ای کردن و رقیق سازی سوخت در مشعل چرخشی طبقه ای (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
38 بررسی تجربی اثر محل دریچه خروجی بر الگوهای جریان در یک اتاق مقیاس کوچک (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
39 بررسی تجربی بازده حرارتی در مشعل متخلخل جهت استفاده در مصارف توان پایین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
40 بررسی تجربی تشخیص گونه های احتراقی مهم در شعله پیش آمیخته سرمشعل سوراخدار (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
41 بررسی تجربی حرارت آزاد شده و غلظت آلایندهCO در مشعل شعله سطحی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
42 بررسی تجربی عملکرد حرارتی احتراق پیش آمیخته در مشعل متخلخل فیبرفلزی استوانه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
43 بررسی تجربی مشعل شعله سطحی مورد استفاده در دیگ چگالشی و استخراج نقشه عملکردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
44 بررسی تحلیلی میدان دما و سرعت ترموفورسیس القا شده توسط لیزر در مایعات حاوی میکروذرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 بررسی جداسازی ذرات نزدیک به هم با استفاده از طرح نوآورانه در ورودی تراشه های حلزونی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
46 بررسی عددی تاثیر الگوی هندسی میکروکانال بر جریان و انتقال حرارت به منظور خنک کاری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
47 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و موجی دم یک میکروشناگر بر حرکت آن (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
48 بررسی عددی تاثیر میزان مومنتوم ورودی نازل سوخت و هوا بر پارامترهای احتراق بدون شعله (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
49 بررسی عددی جداسازی سلول های سرطانی گردشی از خون با استفاده از امواج صوتی در میکرو کانال با مانع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
50 بررسی عددی شنای هماهنگ میکروشناگران به روش المان محدود (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
51 بررسی عملکرد چرخش سنج پروانهای در دستگاه آزمون جریان پایا به روش آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
52 بررسی فناوری حرارتی خورشیدی در سه بخش انواع فناوری و شرایط آن، کشورهای پیشتاز در این زمینه و بررسی اقتصادی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
53 بررسی نظری جداسازی ذرات کوچک پلی استایرن با استفاده از یک میکروکانال مارپیچی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
54 بررسی نورتابی شیمیایی شعله ی مشعل فیبر فلزی با هدف تعیین محدوده ی مناسب عملکرد مشعل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
55 به کارگیری میکروکانال مارپیچی جهت جداسازی سلول های خونی با استفاده از روش دی الکتروفورسیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
56 تاثیر جریان هوای برگشتی بر عملکرد سیستم ترکیبی خنک کننده تبخیری مستقیم-غیرمستقیم با تمرکز بر آسایش حرارتی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
57 تحلیل تجربی شعله پیش آمیخته مشعل استوانه ای با استفاده از روش تحلیل تصاویر (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
58 تخمین ضرایب انتشار ناوگان موتورسیکلت شهر تهران و مقایسه آن بین موتورسیکلت های کاربراتوری و انژکتوری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
59 توسعه و ارزیابی یک کد کامپیوتری به منظور فرآیند بازسازی در سرعت سنجی تصویری استرئوسکوپیک ذرات (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
60 جداسازی پیوسته سلول های قرمز خونی از سلول های سرطانی MDA-MB-231 با استفاده از دی الکتروفورسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
61 جداسازی سلول های خونی با استفاده از مدل دو شاخه روش دی الکتروفورسیس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
62 جداسازی سلولی توسط تراشه ریزسیالی با الگوی هندسی مارپیچ با زوایای تند و بازگشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
63 جداسازی سلولی توسط تراشه های ریزسیالی با استفاده از کنترل خواص رئولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
64 شبیه سازی اشتعال در موتور های اشتعال تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل استراتژی های کنترلی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
65 شبیه سازی تولید قطره در رژیم جریانی فشرده کننده جهت کاربرد انتقال سلول (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
66 شبیه سازی جداسازی سلولی با استفاده از دی الکتروفورسیس در یک ریزتراشه میکروسیالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
67 شبیه سازی عددی جداسازی سلول های اسپرم متحرک از طریق ویژگی های ذاتی در یک تراشه ی میکروسیالی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
68 طراحی بهینه پارامترهای هندسی میکرومبدل حرارتی با در نظر گرفتن افت فشار به منظور کاربرد در خنک کاری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
69 طراحی یک سامانه جداساز ریزسیالی با هدف جداسازی ریزذرات زیستی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
70 فرآیند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروهای دی الکتروفورسیس در فرکانس های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
71 محاسبه هزینه تراز شده برای نیروگاه حرارتی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
72 مدل سازی ترمودینامیکی چندناحیه ای موتور بنزینی تزریق مستقیم جهت دستیابی به مخلوط بهینه (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
73 مصرف پنهان و آشکار آب و انرژی در خنک کننده تبخیری مستقیم و تراکمی متداول در شهر تهران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
74 مطالعه تجربی انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله کربنی چند جداره درون میکروکانال (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
75 مطالعه تجربی کاربرد اثرات حرارتی لیزر بر جریان حاوی میکرو ذرات برای تصفیه ذرات از آب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
76 مطالعه عددی تاثیر ارتفاع پین فین های شش ضلعی بر عملکرد چاه حرارتی میکروکانال (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
77 مطالعه عددی تاثیر همگرایی و واگرایی هندسه کوره در احتراق بدون شعله (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران