دکتر سیدمرتضی ضمیر

دکتر سیدمرتضی ضمیر دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدمرتضی ضمیر

Dr. Seyed Morteza Zamir

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر بقایای گیاهی در تناوب گندم-ذرت بر میزان کربن آلی و حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر ترکیب ساختار مولکولی بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار اکریلیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اثر تغییر ناگهانی شدت جریان مایع بر حذف بخار تولوئن در یک فیلتر زیستی چکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 اثر دما بر حذف بخار بوتانول از هوا در یک بیوفیلتر با هوادهی نامداوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
4 اثر دما بر ساز و کار تصفیه هوا از بخار بوتانول در یک بیو فیلتر در حالت گذار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 اثر دما و نسبت دبی جریان گاز به مایع بر ضریب کلی انتقال جرم بخاراستایرن در یک بیوراکتور چکنده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اثر ماده فعال کننده سطحی غیریونی ساپونین بر تخریب زیستی بخارهگزان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ارتقاء عملکرد هضم بیهوازی در بارگذاری با درصد آمونیاک زیاد (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
8 Biofiltration of Hexane Vapor Under Intermittent Loading: Effect of Operating Temperature and Kinetic Analysis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
9 Kinetic Study of n-Hexane Biodegradation by an Isolated Fungal Consortium from a Biofilter (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
10 Mathematical Model Development for Biofiltration of Hexane at Different Working Temperatures (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
11 Study of a Fungal Biofilter Treating Toluene Vapors during Intermittent Loading (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
12 Sustainable treatment of industrial waste air using two-phase partitioning bioreactors and microbial composition shifts during the long-term operations (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 بررسی اثر بارگذاری ناپیوسته بر حذف غلظت های بالای ترکیبات آلی فرار از هوا در یکبیوفیلتر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی سینتیک تخریب کومتابولیسمی اتیل مرکاپتان با استفاده از سلول های باکتریایی رشد یافته بر فنل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
15 بررسی عملکرد بیوارکتور چکنده دو فازی- توزیعی برای حذف تولوئن در شرایط پیوسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
16 تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده ازباکتری رالستونیا ایوتروفا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 تخریب زیستی بیسفنول آ با استفاده از سوخت و ساز همراه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 تخریب زیستی بیسفنول توسط باکتری رالستونیا یوتروفا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
19 حذف استایرن از هوا به کمک باکتری رالستونیا یوتروفا در یک بیوفیلتر چکنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
20 حذف بخار نرمال بوتانول از هوا در یک فیلتر زیستی با بستر کمپوست و سنگ لاوا (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
21 عملکرد بیوراکتور چکنده دوفازی-توزیعی برای حذف مواد آلی از هوا در حالت های مختلف گذار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
22 کاربرد بیوراکتورهای دوفازی برای تصفیه‏ی هوای آلوده‏ی صنعتی از ترکیبات آلی فرار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
23 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت (.Zea mays L) به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ((CO(2) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 مروری بر انواع روش های نوین زیستی تصفیه و حذف مواد آلاینده فرار از هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 مطالعه سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی مخلوط مونومری نرمال بوتیل اکریلات / 2- اتیل هگزیل اکریلات / اکریلیک اسید : اثر تغییر ترکیب مونومر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران