دکتر مهدی طبرسا

دکتر مهدی طبرسا دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی طبرسا

Dr. Mahdi Tabarsa

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج آنزیمی پلی ساکارید سولفاته از پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی شیمیایی، خواص ضداکسیدانی و کارکردی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 5
2 مقایسه خصوصیات زیستی کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگوی پرورشی پا سفید غربی (Litopenaeus vannami)، اسکوئید هندی (Uroteuthis duvaucelii) و خرچنگ گرد (Portunus pelagicus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
3 مقایسه خواص آنتی اکسیدانی کیتوالیگوساکاریدهای استخراجی از ضایعات میگوی پرورشی پا سفید غربی (Litopenaeus vannami)، اسکوئید هندی (Uroteuthis duvaucelii) و خرچنگ گرد (Portunus pelagicus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
4 ویژگی های ضد اکسایشی محصولات جنبی فرآیند استخراج پلی ساکاریدهای جلبک قهوه ای کلپومنیا پرگرینا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ساختار گیلکوپروتئین استخراج شده از جلبک Codium fragile با فعالیت آن در تحریک سلول های ماکروفاژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
2 ارزیابی فعالیت تقویت کنندگی سیستم ایمنی پلی ساکارید استخراج شده از جلبک قهوه ای سیستوسیرا ایندیکا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی فعالیت تقویت کنندگی سیستم ایمنی پلی ساکارید استخراج شده از صمغ کندر B. Carteri (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
4 ارزیابی فعالیت ضد اکسایشی آلژینات استخراج شده به روش شیمیایی از جلبک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی قابلیت تحریک ماکروفاژهای رده سلولی RAW264.7 پلی ساکارید استخراج شده از سنبل الطیب valeriana officinalis L. (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
6 ارزیابی قابلیت تحریک ماکروفاژهای رده سلولی RAW264.7 پلی-ساکارید استخراج شده از دانه مروه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
7 استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی جلبک سبز Enteromorpha intestinalis با استفاده از حلالهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
8 استفاده از پلی ساکاریدهای سنبل آبی (Eicchornia crassipes) در خنثی کردن رادیکال های آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 استفاده از متابولیت های ثانویه سنبل آبی ( Eicchornia crassipes ) در خنثی کردن رادیکال های آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 بررسی عملکرد کتیرای گون Astragalus gossypinus به عنوان افزودنی مقاومتی در خمیرکاغذ بازیافتی چاپ و تحریر (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
11 برسی تغیرات صفات مورفولوژیکی برگ در سه رویشگاه مهم سیب گوشت قرمز (مطالعه موردی : استان سمنان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 تاثیر استخراج آنزیمی آلژینات جلبک قهوه ای Sargassumangustifolium بر ویژگی های ضداکسایشی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 تاثیر استفاده از همی سلولز کتیرای Astragalus gossypinus در آبگیری و ماندگاری خمیرکاغذ بازیافتی چاپ و تحریر (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
14 تاثیر دما و زمان استخراج برمیزان بازده تولید و فعالیت آنتیاکسیدانی پلیساکاریدهای استخراج شده از جلبک سبز(انترومورفا اینتستینالیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
15 تأثیر میزان نسبت حلال و میزان اسیدیته محیط استخراج پلیساکاریدها برمیزان بازده تولید وفعالیت آنتیاکسیدانی پلیساکاریدهای استخراج شده از جلبک سبز (انترومورفا اینتستینالیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
16 تعیین ویژگی های ضد اکسایشی آلژینات محلول استخراج شده از جلبک قهوه ای کلپومنیا پرگرینا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
17 توانایی مهار رادیکالهای آزاد توسط پلیساکارید سولفاته استخراج شده از ماکروجلبک سبز دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 جداسازی ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره اتیل استات جلبک سبز Enteromorpha intestinalis با استفاده ازکروماتوگرافی لایه نازک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
19 جلبکهای دریایی و متابولیتهای بالقوه زیست فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 مقایسه صفات کارکردی میوه سیب گوشت قرمز تحت تاثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران