دکتر ابراهیم طلائی

دکتر ابراهیم طلائی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابراهیم طلائی

Dr. Ebrahim Talaee

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Azimuth-Based Assessment of Spatial Orientation Performance: A Diagnostic Tool for Cognitive Impairment (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
2 آموزش خویشتن‌بانی به کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
3 اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی آموزش الکترونیکی بر بارشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
4 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
5 از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
6 بالندگی اعضای هیئت علمی در بعد آموزش: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 1
7 بررسی اثربخشی آموزش با تاکید بر راه حل های چندگانه در نگرش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی چالش های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
9 بررسی میزان تاثیر استفاده از تکنیک استاپ موشن در بهبود کیفیت استدلال ورزی علمی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 22
10 بررسی همدلی دانش آموزان و رفتارهای یادگیری مدرسه ای با استفاده از روش های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
11 تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه بر بهبود مهارت های تصمیم گیری اخلاقی-اجتمایی: مقایسه دو راهبرد الگوسازی و مربی گری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 4
12 تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
13 تبیین تربیت زیست محیطی بر اساس فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
14 تبیین فلسفی "ته واریکی" (برنامه ملی تربیت اوان کودکی نیوزیلند) و نقد آن از منظر "فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران" (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 14، شماره: 1
15 تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان شناختی با تاملی در آیات قرآن و دلالت های آن در پرورش تقوا (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
16 تبیین و نقد انگاره های کودکی در سند برنامه پیش دبستانی ایران (دریافت مقاله) مجله فلسفه تربیت دوره: 5، شماره: 5
17 تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 44
18 تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
19 تحلیل مفهومی شهروندی دیجیتال و نقش برنامه درسی در تربیت شهروند دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
20 تدریس، با تاکید بر راه حل های چندگانه: گامی به سمت تقویت استدلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 5، شماره: 2
21 رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر اکرز (ECERS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 2
22 رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 52
23 سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3
24 شواهد تجربی از تعامل متن و خواننده در دانش آموزان جهشی پایه چهارم: آیا سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی محسوب می شود (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
25 طراحی الگوی یادگیری همیارانه در محیط های یادگیری برخط (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 3
26 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
27 طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
28 گفتگوی تربیتی و اصول و روشهای آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 25
29 مقایسه برنامه ها و مدل های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 8
30 واکاوی تجارب زیسته معلمان مدارس حاشیه ای (به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی) از دانش آموزان به حاشیه رانده شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی کیفیت فعالیت های جاری برای مراقبت های شخصی کودکان درمراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استاندارد بین المللی اکرز( ECERS-R) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان