دکتر مهدیه طهماسبی

دکتر مهدیه طهماسبی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدیه طهماسبی

Dr. Mahdieh Tahmasebi

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.