دکتر مرضیه دهقانی

دکتر مرضیه دهقانی دانشگاه تهران

دکتر مرضیه دهقانی

Dr. Marzieh Dehghani

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
2 ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
3 اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری،روابط خانوادگی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
4 ارزشیابی برنامه درسی دورهی پیش دبستانی دانش آموزان با کم توانی ذهنی مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
5 ارزیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 40
6 اعتباریابی مقیاس دینداری و نقش روش های تدریس فعال با رویکرد اسلامی بر میزان دینداری دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 112
7 Comparing of the Critical Thinking of Students in Real and Virtual Courses (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
8 Content Analysis of Curriculum Syllabus for the Educational Technology Discipline Based on Entrepreneurial Competencies (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
9 بررسی پژوهش های انجام شده مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 19
10 بررسی تاثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف در شهرستان رودبار (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 1
11 بررسی دیدگاه معلمان در خصوص وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1395، شماره: 4
12 بررسی دیدگاه نو دانشجویان نسبت به یادگیری در فضای مجازی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 1
13 بررسی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر و دلالت های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
15 بررسی موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بر اساس مدل فولن: موردکاوی ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
16 بررسی میزان هماهنگی و انطباق برنامه درسی قصد شده، اجرا شده با کسب شده درس دانش خانواده و جمعیت در جهت تقریب بین این سه برنامه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
17 بررسی نحوه اجراء و تاثیر برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس ابتدایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
18 بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 51
19 برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
20 تاثیر 12 هفته تمربنات یوگا بر امید به زندگی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
21 تاثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 2
22 تبیین اهداف برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 10
23 تبیین مولفه‌های برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
24 تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 47
25 تحلیل آموزش مغفول شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
26 تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زاید و پیامدهای آن در رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 1
27 تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 13
28 تحلیل کیفی چگونگی کنش میان استاد راهنما و دانشجو در فرآیند پژوهش (انجام پایان نامه): مطالعه موردی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
29 تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماعی، فارسی و قرآن پایه ششم ابتدایی از نظر میزان درگیری فعال فراگیران بر اساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
30 تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 4، شماره: 13
31 تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین المللی آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 43
32 چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
33 چرخش از کلاس های حضوری به کلاس های مجازی: چالش ها، فرصت ها و نحوه مواجه دانش آموزان متوسطه اول با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 2
34 روایت پژوهی تجربیات یک استاد دانشگاه در مسیر هیات علمی شدن در دانشگاه های وزارت علوم و مشکلات ارتقای مرتبه علمی استادان در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 4
35 سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تارعنکبوتی اکر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
36 شناسایی ابعاد و مولفه های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 2
37 شناسایی راهبردهای موجود جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه؛ با تاکید بر ابعاد مشارکتی اپستین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
38 شناسایی شاخص های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از جایگاه تفکر مستقل در دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 1
39 شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در مناطق دوزبانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 70
40 شناسایی عوامل در اجرای مطلوب برنامه درسی مجازی دوره ابتدایی از دیدگاه والدین درپایه اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
41 شناسایی عوامل، ملاک ها، نشانگرها و ابزارهای قضاوت برای عملکرد مراکز یادگیری محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 37
42 شناسایی و مدل سازی تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
43 طراحی الگو ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 1
44 طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
45 عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران ، مزایا و معایب آن (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
46 فراتحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 2
47 قابلیت پیش بینی خوش بینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اساس مولفه های رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نو آوری های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 2
48 کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی های کارآفرینان دانش آموخته در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
49 گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
50 مصورسازی شبکه هم تالیفی در تحقیقات برنامه درسی پنهان بر اساس وب علوم از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹: تحلیل علم سنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
51 مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با دانشگاه های پیشرو جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
52 مطالعه کیفی کاربست بازی های شبیه سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
53 مطالعه مولفه های سرمایه اجتماعی- اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 5، شماره: 9
54 مقایسه اثر بخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبرد های فراشناختی- اسنادی بر درک مطلب دانش آموزان نارساخوان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 4
55 مقایسه برنامه ها و مدل های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 8
56 ملاک ها و نشانگر های سنجش تکالیف اصیل در دوره ابتدایی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 69
57 میزان درگیری فعال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتب جدید التالیف علوم و ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
58 نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 1
59 واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
60 واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
61 واکاوی تجارب و راهکارهای انجام هدایت تحصیلی-شغلی مطلوب از دیدگاه دانشجویان و فارغ-التحصیلان دانشگاه تهران: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 4
62 واکاوی شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
63 واکاوی ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه‌محور در نظام آموزش عالی بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
64 واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
65 واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت های قرن بیست و یکم: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 1
66 یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزادی انسان در اسلام و اگزیستانسیالیسم، چرا و چگونه؟ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 آموزش، خلاقیت و ایده های دانش محور در کتابهای درسی: علوم تجربی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
3 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی مدرسه شاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 ارزیابی اخلاق حرفه ای تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان گیلان از دیدگاه دانشجو معلمان در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
6 ارزیابی عوامل ایجادکننده بدفهمی در یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری
7 ارزیابی مولفه های کیفیت آموزش به کودکان کار در مرکز پرتو : بر اساس مدل هائو و باریچ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری
8 ارزیابی میزان رضایت شهروندان محله از خدمات ارائه شده توسط سرای محله شهید دستغیب و ارائه راهکار برای بهبود خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری
9 بازنمایی ادراکات دانش آموزان دختر کلاس سوم از جشن تکلیف مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
10 بررسی اثربخشی آموزش به روش بازی وسنتی برانگیزه وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال پنجم ابتدایی شهرستان مبارکه استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 بررسی برنامه درسی پنهان در شکل گیری شخصیت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
12 بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت علوم تجربی پایه هفتم کهریزیک برآگاهی معلمان از برنامه درسی آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
13 بررسی تجربه زیسته آموزگاران ابتدایی از دوره مهارت آموزی یک ساله دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
14 بررسی تطبیقی صلاحیتهای حرفه ای معلمان در کشور فنلاند و ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
15 بررسی چالش های مدیریتی در آموزش و پرورش: نگاهی دیگر از منظر دبیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 بررسی زمینه های تقدم و تأخرتشویق و تنبیه در آموزه های دینی و کاربرد آن درمناسبات معلم و شاگرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
17 بررسی شادکامی و عوامل موثر بر آن در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 بررسی عوامل موثر بر انتخاب استاد راهنما و تعاملات بین استاد راهنما و دانشجو، با تاکید بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
19 بررسی عوامل موثر بر هدایت تحصیلی دانش آموزان جهت پیشگیری از عدم توازن در رشته های تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
20 بررسی قومیت با استناد به آیات و روایات (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
21 بررسی موانع تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
22 بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
23 بررسی نقش فناوری اطلاعات در یادگیری دانش آموزان دختر منطقه 8 دوره متوسطه شهر تهران: برنامه درسی پنهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
24 بررسی ویژگیها و مزایای ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
25 برنامه آموزش مدیریت خشم و بررسی اثربخشی آن بر بهبود سلامت عمومی دانش آموزان بزرگ سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 به سوی راهکارهایی برای کاهش اشتیاق دانشجویان به مهاجرت: دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
27 بهبود مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
28 تأملی درنسبت فرد و جامعه ازدیدگاه علامه طباطبایی ودلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
29 تبیین چالش های ارزشیابی مجازی در دوران کرونا مورد مطالعه: مدارس ابتدائی منطقه مهردشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری
30 تبیین روش های تربیتی کودکان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
31 تبیین علل تمایل دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به ماندن در ایران: کاوشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
32 تبیین علل تمایل دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به مهاجرت: کاوشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
33 تحلیل دوره پیش دبستانی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
34 تحلیل محتوای کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
35 تدوین برنامه درسی برای شهروندی جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
36 تربیت اخلاقی در خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
37 چالش های ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی در بستر الکترونیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
38 خلاقیت و راهکارهای پرورش آن در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
39 رابطه آشنایی معلمان از نظریه های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
40 رابطه انتخاب و تعاملات بین استاد راهنما و دانشجویان با سرزندگی تحصیلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
41 راهکارهای افزایش انگیزش دانش آموزان در یادگیری الکترونیکی(E-Learning) (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
42 رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در معلمان از منظر دین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
43 روشهای بهبود کیفیت در آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
44 رویکردها و راهبردهای اثربخش برای تدریس در دوره ابتدایی : معلمان آموزش دیده در دوره های درس پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی
45 زیست نگاری و روایت فهم ویژگی های معلمان موفق دوره ابتدایی و متوسطه شهرستان بابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
46 سبک زندگی و فرهنگ قانون گرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
47 شناسایی عوامل در اجرای مطلوب برنامه درسی مجازی دوره ابتدایی از دیدگاه والدین درپایه اول و دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
48 شناسایی موانع رشد تفکر خلاق درکودکان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
49 شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های حرفه ای موثر بر روش تدریس خلاقانه از نظر معلمان منطقه دو شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
50 ضرورت توجه بیشتر به مبانی روان شناسی برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
51 ضرورت شناسایی صلاحیتهای حرفهای معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
52 ضرورت و اهمیت تکنولوژی آموزشی در تعمیق یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
53 ظرفیت خودکارآمدی، خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بزرگ سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
54 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
55 مؤلفه های پیش نیاز معلمان در جهت بهبود فرایند یاددهی یادگیری: معلمان دوره ابتدایی -هادی اصلاح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
56 مسئولیت پذیزی در دانش آموزان دوره متوسطه:ابعاد و راهکارهای تقویت آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
57 میزان انطباق برنامه درسی ریاضی بر اساس الگوی هدفگذاری برنامه درسی ملی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
58 نقد و مقایسه مدل های آموزش کارآفرینی ایران و جهان: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
59 نقد وبررسی کتاب های علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه از منظر شهروند جهانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
60 نقش آموزش بزرگسالان در توسعه فرهنگی جامعه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
61 نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
62 نقش تربیت اخلاقی در استحکام بنیاد خانواده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
63 نقش تعلیم و تربیت در بهبود سطح کیفی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
64 نقش کیفیت تدریس اساتید در توسعه تفکر انتقادی و سبکهای یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
65 نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفههای آن در توسعه تفکر انتقادی بین دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
66 نقش مدیران و معلمان در نماز جماعت مدارس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
67 نقش واسطه های سبک های یادگیری در رابطه اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه ی دوم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
68 نگرشی نو در برنامه درسی کارآفرینی رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
69 نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی بیمارستان امام رضا(ع) در شهر ارومیه بر اساس تکنیک دیکوم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
70 واکاوی ارزش اخلاق در عرصه رسانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
71 واکاوی تاثیرات مهاجرت دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
72 واکاوی تجارب زیسته و تحلیل ادراک معلمان ابتدایی از تدریس درس هنر:مطالعه ای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
73 واکاوی توانمندسازی معلمان سرمایه های انسانی نظام تعلیم و تربیت با راهبرد ارتقاء سواد رایانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
74 واکاوی چالش های آموزش مجازی دوره ی ابتدایی دردوره ی بحران کرونا: رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
75 واکاوی دیدگاه معلمان جهت استقرار مدیریت کلاس درس: مطالعه ای مبتنی بر پدیدارشناسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
76 واکاوی سواد رسانه ای و تفکر انتقادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه