دکتر جهانگیر چشم آور

دکتر جهانگیر چشم آور استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور

دکتر جهانگیر چشم آور

Dr. Jahangir Cheshmavar

استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.