دکتر احمد خاکساری

دکتر احمد خاکساری دانشیار جبر دانشگاه پیام نور

دکتر احمد خاکساری

Dr. Ahmad Khaksari

دانشیار جبر دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.