دکتر شمس الملوک خوشدل

دکتر شمس الملوک خوشدل استادیار جبر دانشگاه پیام نور

دکتر شمس الملوک خوشدل

Dr. Shamsolmolok Khoshdel

استادیار جبر دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.