دکتر مهدی نجفی خواه

دکتر مهدی نجفی خواه استاد هندسه دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی نجفی خواه

Dr. Mahdi Najafi khah

استاد هندسه دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.