دکتر مریم نیک بخت

دکتر مریم نیک بخت استادیار بهینه سازی دانشگاه پیام نور

دکتر مریم نیک بخت

Dr. Maryam Nikbakht

استادیار بهینه سازی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.