دکتر سید مرتضی میردهقان

دکتر سید مرتضی میردهقان دانشیار بهینه سازی دانشگاه شیراز

دکتر سید مرتضی میردهقان

Dr. Seyed Morteza Mirdehghan

دانشیار بهینه سازی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.