دکتر فرشته ناصری

دکتر فرشته ناصری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

دکتر فرشته ناصری

Dr. Fereshteh Naseri

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییر دلالت های زمان در ترجمه صافی نجفی از رباعیات خیام با تکیه بر عناصر انسجام بخشی متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 20
2 بررسی مولفه های گفتمان مدار کارگزاران اجتماعی در تذکرهالاولیا عطار براساس نقش عرفانی فضیل بن عیاض و باتکیه برالگوی ون لیوون (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
3 تحلیل جلوه های ادبیات غنایی در سه منظومه نظامی با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتپیکر) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
4 تحلیل ریخت شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت شناسی پراپ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 28
5 تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
6 رفتارشناسی سالک در مصیبت نامه عطار بر اساس آزمایش رنگ ماکس لوشر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
7 فصلنامه شعر و زبان معاصر (بررسی وتحلیل جلوه های علم واخلاق در اشعار پروین اعتصامی با تکیه برنقش زن) (دریافت مقاله) فصلنامه شعر و زبان معاصر دوره: 1، شماره: 2
8 مروری بر تاریخچه ادبیات غنایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 14
9 واکاوی تمثیل در داستان کوتاه فارسی با تکیه بر داستان «چشم های دکمه ای من از بیژن نجدی» (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تبیین نقش سیاسی اجتماعی زنان در شکل دهی هویت اجتماعی با تکیه برسخنان بزرگان علم وادب (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
2 بررسی وتبیین نقش سیاسی –اجتماعی زنان درشکل دهی هویت اجتماعی با تکیه بر سخنان بزرگان علم وادب (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
3 تاثیر افکار واندیشه های فردوسی بر ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا قرن نوزدهم) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
4 تاثیر اندیشه ها و افکار خیام نیشابوری بر ادبیات اروپا قرن نوزده عصر ویکتوریا (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 تاثیرپذیری ویکتورهوگواز ادبیات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
6 تبیین اندیشه های فردوسی در آن سوی مرزها با تکیه بر تاثیر پذیری ژول مول ازافکار وی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
7 تبیین اندیشه های فلسفی اقبال لاهوری با تکیه بر مبانی نظری وی آرمان شهر او (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
8 تبیین جلوه ها وعناصر شعر عقاب خانلری با تاکید بر مبانی علم هرمنوتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
9 تبیین جلوه های داستانی منظومه درخت آسوریک با تکیه بر مولفه های تاریخی،داستانی وساختاری آن در ادبیات کودک ونوجوان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
10 تبیین جلوه های ساختاری شعر زمستان اخوان ثالث بر اساس اصول سه گانه و فلسفی دیالکتیک :(جهش ،تضاد و نفی نفی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
11 تبیین جلوه های طلوع نام ایران در ادبیات اروپا با تکیه بر افکار واندیشه های عطار نیشابوری در قرن نوزدهم (عصر ویکتوریا) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
12 تبیین ساختار روایی گنبد سرخ و فیروزه هفت گنبد نظامی بر اساس الگو های ریخت شناسی ولادیمیرپراپ وبا تکیه بر جنبه های غنایی آ ن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
13 تبیین مولفه زمان در شاهنامه فردوسی با تکیه بر مبانی آیین زروان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
14 تبیین مولفه های اخلاق و تربیت اسلامی درمثنوی معنوی با تکیه بر کلام پیامبر مکرم اسلام وحضرت علی (ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
15 تبیین مولفه های شاخص تحلیل گفتمان با تکیه بر جنبه های انتقادی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
16 تبیین مولفه های عناصر طبیعت در شعر منوچهری با تکیه برتکیه بر مکتب رمانتیسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
17 تبیین نقش موثر سیلوستر دوساسی در آموزش زبان فارسی و گسترش ایران شناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
18 تحلیل جلوه های ادبیات عامیانه در افسانه کوراوغلو با تکیه بر مبانی حماسی آن در ایران و اروپا (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
19 تحلیل جلوه های ادبیات عامیانه در افسانه کوراوغلو با تکیه بر مبانی حماسی آن در ایران و اروپا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
20 تحلیل ساختار زبانی هفت پیکر نظامی بر اساس مولفه های سبک شناسی ساختاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
21 تحلیل مبانی فکری مکتب گنوستیک با تکیه بر خاستگاه آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
22 سبک شناسی ساختاری منظومه لیلی ومجنون نظامی با رویکرد به فرایند برجسته سازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
23 فیتز جرالد وادبیات ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
24 واکاوی تاثیر کیفیت زندگی در برنامه ریزی اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی