دکتر رضا لحمیان

دکتر رضا لحمیان  استادیار  برنامه ريزي شهري و آب و هواشناسي دانشگاه پیام نور

دکتر رضا لحمیان

Dr. Reza Lahmian

استادیار برنامه ريزي شهري و آب و هواشناسي دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش سرزمینی با توسعه استفاده از انرژی های پایدار در مکان یابی نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 35
2 آمایش فضایی مناطق حاشیه نشین و بررسی شکل گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
4 ارزیابی موقعیت ایستگاه های اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه ۴ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 7
5 ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
6 Reviews of nomadic tourism in job creation and entrepreneurship (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 3، شماره: 2
7 Study of Tourism Industry in Urban Planning with Priority of Medical Tourism in Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی ارتباط بین طراحی و بازطراحی فضاهای شهری و وقوع جرم (موردپژوهی: شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
9 بررسی نقش گروه های مردم نهاد در تامین امنیت شهرساحلی بابلسر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 4، شماره: 13
10 برنامه توسعه کالبدی لبه های شهری با تاکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 26
11 برنامه ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
12 به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی وسامانه تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب محل دفن پسماند (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
13 پایش سازگاری کاربری های اراضی با برنامه ریزی صنعتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 38
14 تاثیر شاخص های فضائی بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 25
15 تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مولفه های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
16 تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی- منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
17 معیارهای کالبدی و تاثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 1
18 نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
19 نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری شهری مطالعه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی معابر شهری از منظر پوشش ایستگاه‌های اتوبوس، براساس مدل AHP-SA (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 بررسی تأثیر بهسازی بافت کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محله امامزاده یحیی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 بررسی نقش گردشگری مذهبی بر توسعه شهری (مطالعه موردی: امامزاده عباس ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 تاثیر شاخص های فضائی بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
6 تاثیر عوامل طبیعی در توسعه کالبدی شهر با تاکید بر ارزش افزوده نمونه شهر بابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
7 تأثیر عوامل کالبدی بر سیستم حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی: شهربابل) (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
8 تحلیلی بر چالش های مدیریت شهری با محوریت اقتصاد مقاومتی (نمونه موردی : شهر ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
9 تعیین سلسله مراتب عملکردی و تشخیص آبادی های مرکزی دهستان میانکاله بهشهر با استفاده از روش شاخص مرکزیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
10 جایگاه مدیریت شهری در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
11 راهبردپدافندغیرعامل درمقابله با بحران شهری مطالعه موردی: شهربابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
12 سنجش توسعه یافتگی دهستان کوهدشت شهرستان ساری با استفاده از روش شاخص مرکزیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
13 سیاست های توسعه شهری متاثر از وابستگی به درآمدهای نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
14 نقش بافت کالبدی شهر در پیشگیری از جرایم نمونه موردی شهر بابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
15 نقش مشارکت های اجتماعی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست