دکتر احسان طاهری

دکتر احسان طاهری استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان طاهری

Dr. Ehsan Taheri

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر قطرلوله ی جایگزین در عملیات لوله شکافی با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 بررسی کاهش بالازدگی خاک و تونل در خاک های روانگرا به کمک ستون های سنگی تقویت شده با ژئوتکستایل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن
3 بررسی نقش به کارگیری فناوری دال مجوف بتنی (هالوکور) در بهبود شاخص زمان درپروژه بازاربزرگ ایران – ایران مال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 پیش بینی رفتار روانگرایی در خاک ماسه ای با استفاده از مدل یکپارچه به روش ضمنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 تاثیر آرایش ستون سنگی بر بلندشدگی تونل و سطح زمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 کاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
7 مدلسازی الگوی یکپارچه خمیری گرانرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
8 مدلسازی رفتار وابسته به زمان خاک های رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران