دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی

دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی

Dr. Alireza Biabannavard Sarvestani

رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی «نظریه تمدن» از دیدگاه فوکوتساوا و مالک بن نبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی کارکرد تبلیغات محیطی در فضاهای شهری و تاثیر آن بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی درشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 10
3 تحلیل محتوای روزنامه صوراسرافیل به منظور مطالعه نقش سیاسی اجتماعی آن در فرایند نوسازی و تحولات دوره مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 3
4 تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و تاثیر آن بر تحولات سیاسی در عصر قاجاریه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 16، شماره: 61
5 تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات نیمه اول پهلوی دوم(۱۳۲۰-۱۳۳۲) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 2
6 فراز و فرود سلسله های پادشاهی در ایران در مراحل شش گانه «مطالعه موردی سلسله قاجار» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
7 نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در فرایند نوسازی و تحولات دوره مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای گزارش های روزنامه صوراسرافیل (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 17، شماره: 42
8 واکاوی تطبیقی نقش سیاسی اجتماعی روزنامه ها در عصر مشروطیت (مطالعه موردی: مقاله ها و سرمقاله های روزنامه روح القدس و صوراسرافیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انسان بی خدای عصر مدرن و و سامان علم سیاست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
2 بررسی نقش محور مقاومت در افزایش امنیت منطقه و شکست گروه ها ی سلفی(مطالعه موردی داعش ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
3 سید جمال الدین اسدآبادی و تعالی علم سیاست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی