دکتر روزبه عابدینی

دکتر روزبه عابدینی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر روزبه عابدینی

Dr. Roozbeh Abedini Nassab

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.