دکتر سلیمان عباسی

دکتر سلیمان عباسی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سلیمان عباسی

Dr. Soleyman Abbasi

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رفتار جریان محلول صمغ ثعلب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
2 اثر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رفتار جریان محلول صمغ ثعلب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
3 اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر اصلاح شیمیایی روی افزایش حلالیت بخش نامحلول صمغ فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
5 امکان تولید پودر ماست با استفاده از خشک کن مایکروویو- خلاء (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 3
6 انتخاب مدل ریاضی مناسب برای کینتیک خشک شدن ماست در خشک کن مایکروویو-خلاء (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 2
7 انسان پژوهی خاستگاهی در روایت میان رودانی، تورات و قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 8، شماره: 16
8 بررسی تاثیر روش هاى مختلف پوست گیرى روى برخى ویژگى هاى ریولوژیکى پراکنش صمغ لوبیاى خرنوب ایرانى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی تاثیر گونه گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سمنو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 1
10 بررسی تاثیرگونه گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سمنو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 1
11 بررسی فرآیند خشک کردن میوه آلبالو در خشک کن مایکروویو – خلاء (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
12 بررسی نگرش دام داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
13 بررسی نگرش دام داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
14 بررسی ویژگی های امولسیون کنندگی صمغ فارسی اصلاح شده با اکتنیل سوکسینیک انیدرید (OSA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 1
15 بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
16 بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
17 بهینه سازی شرایط تشکیل کونژوگه های حاصل از پروتیین های شیر با بخش محلول صمغ های بومی ایرانی (صمغ فارسی و کتیرا) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
18 تاب آوری در رهیافت گفتمانی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
19 تاثیر امواج فراصوت بر برخى خواص کیفى آب هویج با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 1
20 تاثیر امواج فراصوت روی اندازه ذرات، رنگ، گرانروی و ویژگی های حسی شیرکاکائو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
21 تاثیر pH، قدرت یونی، دما و غلظت شکر بر شکل گیری میکروامولسیون اسانس پوست پرتقال/ توئین ۶۰: پروپانل و آب با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 3
22 تاثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 1
23 تاثیر تیمارهای مختلف آبگیری بر برخی ویژگیهای کیفی آب لیموترش جهرمی فراوری نشده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
24 تاثیر خشک کردن به روش مایکروویو- خلاء و استفاده از هیدروکلوییدها بر زنده مانی باکتریهای آغازگر و ویژگی های رنگ ماست فوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 1
25 تاثیر روشهای گوناگون پوستگیری بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی صمغ لوبیای خرنوب ایرانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
26 تاثیر غلظت های بالای دی اکسیدکربن در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر کیفیت خرمای رقم سایر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
27 تاثیر غلظت های بالای دی اکسیدکربن در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر کیفیت خرمای رقم سایر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
28 تاثیر فراصوت روی برخی ویژگی های ریولوژیکی و حسی دوغ غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 4
29 تاثیر میزان صمغ فارسی، روغن، پروتیین و پ هاش بر پایداری امولسیون تهیه شده با فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 3
30 تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ژل شوندگی صمغ فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
31 جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
32 فرمولاسیون لواشک از ضایعات میوه کیوی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 4
33 مقایسه برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پر چرب در دوره نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 4
34 مقایسه برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دوره نگهداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پالس الکتریکی با شدت بالا در افزایش نگهداری مواد غذایی مایع: شیر و آب میوه ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر تابش گاما بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب انار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
3 ارزیابی امکان تولید نانوامولسیون های غلیظ با استفاده از امولسیفایرهای طبیعی و فراصوت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی تاثیر برخی عوامل روی پایدارسازی نوشیدنی پروتئین شاهدانه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 ارزیابی کارایی تکنیک میکروامولسیون در استخراج لوتئین از گل جعفری با استفاده از لسیتین و روغن آقتابگردان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی کارایی فراصوت و ساپونین در تولید سس مایونز کم چرب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 استخراج لوتئین با استفاده از نانوفناوری (میکروامولسیون): تاثیر سورفاکتانت، کمک سورفاکتانت و پیشتیمار فراصوت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
8 استفاده از کمپلکس های صمغ های بومی ایرانی–پروتئین های شیر به عنوان عوامل فعال سطحی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی اثر امواج مایکروویو بر برخی خواص کیفی آب هویج (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 بررسی امکان افزایش حلالیت و ایجاد ویژگی امولسیون کنندگی در بخش نامحلول صمغ فارسی با استفاده از روش اصلاح شیمیایی (آکریل آمید) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی تاثیر آب اکسیژنه روی پایداری حرارتی پراکنش ایزوله پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی ترکیب و متغیرهای مؤثر در استخراج اسیدهای آلی میوه زرشک B. Integerrima و B.vulgaris (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی توانایی لسیتین برای کپسوله کردن اسانس روغنی پوست پرتقال از طریق تکنیک میکروامولسیون (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 بررسی کارایی امولسیفایرهای کوچک و بزرگ مولکول در تولید نانوامولسیون های اسانس روغنی پوست پرتقال با فناوری فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی کارایی پوشینه دار کردن یک ترکیب طعمی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 بررسی نحوه خشک شدن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما و کیفیت انبارمانی آن تحت بسته بندی های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
17 بررسی ویژگیهای رئولوژیکی صمغ دانه ی به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بهبود ویژگی امولسیون کنندگی صمغ فارسی با استفاده از اکتنیل سوکسینیک آنهیدرید (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بهینه سازی شرایط استخراج و بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی صمغ دانه ی به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بهینهسازی تولید آراشیدونیک اسید توسط Mortierella alpina CBS754.68 روی خرمای ضایعاتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
21 پایدارسازی شربت خاکشیر با استفاده از ژلهای بومی برگشت پذیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 تاثیر برخی عوامل بر ویژگی های رئولوژیکی مخلوط صمغ های فارسی - کتیرا (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 تاثیر پیش تیمار آنزیمی بر کارایی استخراج لوتئین با استفاده از نانوفناوری میکروامولسیون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
24 تاثیر سدیم هگزامتافسفات بر پایداری حرارتی سامانه پروتئین هیدروکلوئیدی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 تأثیر پاستوریزاسیون متداول واهمی روی برخی از ترکیبات زیست فعال ژل آلوئه ورا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 تأثیر تیمارهای مختلف آ بگیری بر روی برخی ویژگ یهای کیفی آب لیموترش فرآوری نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 تأثیر صمغ فارسی، پروتئین های سرمی و برخی عوامل (روش امولسیفیکاسیون، دما، زمان و شدت فراصوت) بر پایداری امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 تعیین ساختار شیمیایی بسیارقندی صمغ فارسی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 تکنولوژی پلاسما: روش های تولید و کاربردهای آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 جزء به جزء سازی بسیارقندی صمغ فارسی و تعیین ویژگ یهای رئولوژیکی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 خصوصیات رئولوژیک ژل نانوامولسیونی روغن آفتابگردان تهیه شده به وسیله ساز فراصوت همگن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
32 طراحی سامانه تولید پلاسمای سرد به وسیله ی مایکروویو و بررسی اثر سترون کنندگی آن روی باکتری Salmonella enteric subsp Enterica (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 مدل سازی سینتیک خشک کردن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما به روش لایه نازک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
34 مقایسه کارآیی حلال های آلی در استخراج لوتئین از برخی منابع گیاهی (ذرت و گل جعفری) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
35 مقایسه کارایی استخراج های یک یا چند مرحله ای لوتئین از اسفناج با انواع حلال های آلی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
36 نانوامولسیونهای غذایی: راهکاری جهت بهبود خواص عملکردی ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 نانوتکنولوژی (میکروامولسیون): رویکردی جدید جهت استخراج، محلول سازی و پایدارسازی لوتئین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران