دکتر عنایت عباسی

دکتر عنایت عباسی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عنایت عباسی

Dr. Enayat Abbasi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "گزارش فنی" چالش های فراروی مدیریت حوزه های آبخیز کشور با بهره گیری از فن دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
2 A Regional Analysis of the Entrepreneurship Ecosystem in Rural Areas of Northern Iran (Case Study: Watershed of the Haraz Plain) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 2
3 آسیب شناسی نشر یافته های پژوهشی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 0
4 اثرات احداث آزادراه خرمآباد اراک بر مناطق روستایی با تاکید بر محورهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 3
5 ادراک آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
6 ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
7 ارزیابی اثربخشی طرح همگام با کشاورز شالیکاران آمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 42
8 ارزیابی تاثیر ارائه درس کارآفرینی بر تقویت کارآفرینی فراگیران در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
9 ارزیابی ظرفیت سازگاری نهادی سازمان های محلی در برابر کمبود منابع آب در حوضه آبریز طشک – بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
10 ارزیابی فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
11 استخراج اهداف مدیریت پایدار پسماند مواد غذایی: تحلیل اسناد فرادست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 2
12 Factors Affecting the Incidence of Occupational Accidents among Farmers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 5، شماره: 1
13 Organizational Learning Capabilities: Evidence from the Iranian Agricultural Higher Education System (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی تمایل روحانیون برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
16 بررسی رفتار اطلاع یابی انگورکاران استان زنجان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
17 بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 2
18 بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان حفاظت محیط زیست: کاربرد مدل سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 2
19 بررسی مولفه های رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
20 بررسی میزان برخورداری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
21 بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکت های مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان مرکزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
22 بررسی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 2
23 بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 3
24 تا ب آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در بحران همه گیری کووید۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 62
25 تاثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 1
26 تاثیر کشتزارهای نمونه و الگو در بهینه سازی کاربرد نهاده های کشاورزی و افزایش عملکرد محصولات غالب در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 53
27 تبیین الگوی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
28 تحلیل آسیبشناسی نشر مقالههای علمی در عرصه کشاورزی: کاربرد الگوی سه شاخگی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
29 تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
30 تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارت های یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
31 تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
32 تحلیل روانشناسی محیطزیستی رفتار مشارکت‎گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
33 تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و تعاملات در بین کنشگران فعال مدیریت فعالیت های آبزی پروری در حوضه سد البرز استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
34 تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
35 تحلیل عوامل موثر بر نگرش نسبت به مدیریت بهینه آب با تاکید بر نقش میانجی احساس مسئولیت: مورد مطالعه گندم‎کاران شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
36 تحلیل محیط زیست گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
37 تحلیل موانع فراروی آموزش های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
38 تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی موثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه روستایی: بینش هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
39 توسعه کسب وکارهای روستایی در پرتو زیست بوم کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
40 خوشه بندی انگورکاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع یابی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
41 راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش باغبانی برای هنرجویان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
42 راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش در نظام نوین ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 0
43 ساز و کارهای توسعه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 2
44 سازوکارهای تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
45 سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 34
46 شاخص های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی: کاربرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
47 شناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی های آب بران (مورد مطالعه: دشت لیشتر در شهرستان گچساران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
48 طراحی الگوی تشکیل یک سازمان مردمنهاد محلی: شرایط، تعاملات و پیامدها (موردمطالعه، روستای کیخا، شهرستان زابل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
49 عوامل موثر بر پیاده سازی اصول تولید ناب در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 87
50 عوامل موثر بر کیفیت نشر مقاله های علمی در علوم کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 2
51 عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 2
52 فعالیت چندگانه: راهبردی کارآفرینانه برای کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
53 میزان تاثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
54 نقش پروژه های بیابان زدایی در افزایش سرمایه اجتماعی مردم محلی (مورد مطالعه: پروژه ترسیب کربن شهداد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 4
55 ویژگی های محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صلاحیت محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 0
56 یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Agricultural extension responsibility in reinforcing farmers' participatory behavior toward conservation of surface water resources (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی رویکردهای تاب آوری در مواجه با سیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 ارزیابی ظرفیت سازگاری نهادی سیستم منابع آب در برابر تغییرات محیطی (مورد مطالعه: حوضه آبریز طشک – بختگان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 الزامات و ضرورت ها در استقرار تشکل های آب بران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 THE TOP PRIORITY FOR THE FUTURE OF SUSTAINABLE IRRIGATION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 بررسی آسیبهای نشر مقاله های علمی در عرصه کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
7 بررسی تجارب جهانی جلب مشارکت محلی درمدیریت منابع جنگلی و بهره گیری از تجارب موفق درایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
8 بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار تالاب ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی راهبردهای ضروری برای توسعه پایدار تالاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز
10 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت فعال مجریان در تحقق برنامه های طرح تعادل دام و مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
11 بررسی نقش شوراهای اسلامی شهرستان کاشمر در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی نیات مرکباتکاران شهرستان جهرم نسبت به کاربرد نهادههای زیستی در راستای توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی و مقایسه ی نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شیراز و آزاد واحد ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
14 بررسی وضعیت تاب آوری در برابر سیل در حوضه قره سو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
15 پذیرش خشکه کاری برنج برای مقابله با تنش های محیطی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
16 پیامد های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم (بوم گردی) از منظر دینامیک سیستم ها (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تبیین اخلاقی رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع اب براساس تئوری های رفتار زیست محیط گرایانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
18 تحلیل و بررسی فناوری نوین کشت برنج به صورت خشکهکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 توسعه اقامتگاههای بوم گردی با رویکرد برنامه ریزی فضایی در استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
20 راهکارهای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی با تاکید بر نقش آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
21 راهکارهای افزایش بهره وری منابع آب دربخش کشاورزی باتاکید برتشکلهای کشاورزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 فرسودگی تحصیلی: آسیبی جدی به نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
23 کابرد توری های سایبان در خزانه کشت مجدد برنج ؛ راهبردی موثر در زنجیره مدیریت تلفیقی آفات (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 کارآفرینی پایدار در صنعت گیاهان دارویی در پرتو بوم مدل کسب وکار (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
25 کاربرد توری های سایبان در باغداری ؛ راهبردی نوآورانه در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 کاربرد نظام تولید ناب در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
27 کشت گیاهان دارویی در ایران: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
28 مدیریت آب راهبردی برای مدیریت پایدار کشاورزی و توسعه روستایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 نقش اتحادیه تعاونی های مرتعداری در پایداری مراتع استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
31 نقش رهیافت های ترویجی در استحکام پیوند بین ترویج و تحقیق و کشاورز و درنهایت توسعه کشاورزی و روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه کارافرینی دانش آموختگان با تاکید براشتغال زنان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی