دکتر مهدی عبداللهی

دکتر مهدی عبداللهی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی عبداللهی

Dr. Mahdi Abdollahi

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ید مولکولی و بازدارنده رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 2
2 اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی ال (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 3
3 Synthesis and identification of polystyrene via conventional and controlled radical polymerization methods: Effect of temperature, initiator and transfer agent on molecular weight and reaction rate (دریافت مقاله) فصلنامه پلی اولفین ها دوره: 6، شماره: 1
4 بهبود کارایی نشاسته سیب زمینی در سیال حفاری پایه آبی از راه اصلاح شیمیایی آن با روش کوپلیمر شدن پیوندی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 4
5 تعیین ترکیب کوپلیمر وینیل استات - وینیل بنزوات باطیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 6
6 تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان-کتیرا و ارزیابى خواص فیزیکى و مکانیکى آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
7 سنتز ذرات پلی بوتادی ان به روش پلیمرشدن امولسیونی:اثر مقدار امولسیون کننده و آغازگر بر سینتیک واکنش و اندازه ذرات لاتکس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 5
8 سنتز و به کارگیری کوپلیمرهای پیوندی کربوکسی متیل سلولوز دوخصلتی در سیالات حفاری پایه آبی سازگاربا محیط زیست به عنوان پایدارکننده شیلهای حساس به آب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 6
9 سنتز و شناسایی پلی(دی متیل سیلوکسان) ω - هالوژن دارشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 6
10 سنتز و شناسایی کوپلیمردوقطعه ای پلی(وینیل استات)-قطعه-پلی(دی متیل سیلوکسان) به روش پلیمرشدن رادیکالیانتقال ید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 6
11 سنتز و شناسایی کوپلیمرهای برپایه لیگنین بومی وآکریل آمید به روش پلیمرشدن رادیکالی پیوندی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 6
12 سنتز و شناسایی کوپلیمرهای وینیل استات و دی بوتیل مالیات به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید معکوس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 1
13 شناسایی کیفی ساختار دو نمونه لیگنین و تعیین کمی گروه های عاملی هیدروکسیل و متوکسیل لیگنین کرافت از طریق استیل دار کردن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 3
14 شناسایی گرو ههای عاملی و ساختار لیگنین اولیه وعامل دارشده با تیترکردن، تجزیه عنصری و فنون رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و زیرقرمز تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 5
15 مطالعه سازوکار و سینتیک جذب از محلول آبی دارای یون های روی و مس با لیگنین کرافت کربوکسی متیل دارشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 34، شماره: 4
16 نانو کامپوزیت های کوپلیمر قطعه ای بر پایه پلی(وینیل استات)- خاک رس تهیه شده به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)/ sodium montmorillonite nanocomposites: structure and mechanical properties (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
2 Controlled Radical Homopolymerization of Vinyl Acetate and Vinyl Benzoate by Reverse Iodine Transfer polymerization (RITP) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 Correlation between Fractional Free Volume and Diffusivity of CO2 Gas Molecules Through Neat and Blended Pebax Based Membranes (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
4 Effect of Nanoclay on the Kinetics of Atom Transfer Radical Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
5 Emulsifier- free emulsion polymerization of styrene: effect of carboxylic acid monomer type on particle nucleation and growth (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
6 Enhanced Proton Conductivity of Chitosan/Functionalized Graphene-Oxide Nancomposite Membranes: Theory and Experiment (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Graft polymerization of acrylamide onto aminated silica nanoparticles by amine/ceric redox system: Effect of particle diameter and amine reducing agent density (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Homo- and copolymerization of vinyl acetate and dibutyl maleate by degenerative transfer radical polymerization (دریافت مقاله) همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
9 Investigation into the effect of carboxylic acid monomer type on the particle nucleation in the emulsifier- free emulsion copolymerization of styrene and butadiene (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
10 Metal-Organic frameworks (MOFs) as catalysts for the development of green processes (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
11 Nanoparticles: Characteristics, Applications, and Toxicological Concerns (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
12 Polymer Reaction Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
13 Predicting the effect of temperature and water content on proton conductivity of Nafion membrane (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
14 Preparation and Gas Transport Properties of CO2-Selective Poly(ether-bamide 6)/ Vinyl Acetate- Based Polymer Blend Membranes (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 Preparation and Properties of Poly(Vinyl Alcohol)-Based Membrane Containing Montmorillonite Modified with Sulfonated Polymers (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 Preparation and Proton Conductivity of Nanocomposite Membranes Based on Poly(Vinyl Alcohol)/Silica Nanoparticles Modified with Sulfonated Monomers (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Preparation of CO2-philic Pebax- based blend films: Studies on structure,interfacial interaction and morphology (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 Preparation of natural rubber/ pristine clay nanocomposites by co-coagulating natural rubber latex and clay aqueous suspension (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
19 Synthesis and Characterization of Hydroxymethylated Lignin (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 Synthesis of composite proton exchange membrane made of the sulfonated metal-organic framework and sulfonated polymer (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
21 Synthesis of poly(vinyl acetate-co dibutyl maleate)-b-poly(dimethylsiloxane) block terpolymers by iodine transfer radical polymerization (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 The Comparison between Initial Charge, Shot and Modified Shot Processes and Their Effects on Macrostructure of Particles in Emulsion Copolymerization of Styrene- Butadiene- Acrylic Acid (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 The Comparison between Initial Charge, Shot and Modified Shot Processes and Their Effects on Macrostructure of Particles in Emulsion Copolymerization of Styrene- Butadiene- Acrylic Acid (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 The Effect of Borax on Thermal and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer Based Elastomer (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
25 Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) to Determine the Vinyl Acetate/ Vinyl Benzoate Copolymer Composition (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
26 بررسی اثر افزودن پلیمرهای صنعتی بر روی شرایط دوغاب و استحکام قالبهای سرامیکی در صنایع ریخته گری دقیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مواد نوین
27 بررسی تاثیر پلی روتاکسین بر تراوایی غشای پلی وینیل الکل در برابر دی اکسید کربن و نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
28 بررسی کارایی غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پل یبنزایمیدازول و درختسان پلی آمیدوآمین سنتز شده از سطح نانوذرات هیبریدی لیگنین/ سیلیکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
29 پلیمرشدن رادیکالی استایرن کنترل شده باید مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
30 پلیمریزاسیون رادیکالی اکریل آمید در حضور آغازگر پتاسیم پرسولفات در فاز محلول١ . مطالعه سینتیک واکنش به کمک تکنیک 1 H-NMR (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 تاثیر مونومر کربوکسیلیک اسید بر فرایند هسته زایی ذرات لاتکس در کوپلیمریزاسیون امولسیونی فاقد امولسیفایر استایرن - بوتادین - اکریلیک اسید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 تاثیر نانو لوله های هالوسیت بر تراوایی غشای پلی وینیل الکل در برابر دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
33 تعیین نسب تهای واکن شپذیری با انواع رو شهای خطی و غیر خطی در کوپلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم متیل اکریلات و متیل متاکریلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 تهیه لاتکس استایرن- بوتادین کربوکسیل دار (XSBR) مورد استفاده در صنایع نساجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 تهیه و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه پلی وینیل الکل و نانوذره مونت موریلونیت اصلاح شده با مونومرهای آب دوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
36 تهیة لاتکس لاستیک استایرن - بوتادین کربوکسیل دار (XSBR) با میزان جامد 30 درصد به روش پلیمریزاسیون امولسیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
37 جذب و بازیابی یون طلا(III )به وسیله کوپلیمر پیوندی لیگنین- پیوند- پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلراید (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 سنتز درخت سان پلی آمیدوآمین از سطح ذرات هیبریدی لیگنین/ سیلیکا (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
39 سنتز نانوکامپوزیتهای پلی(وینیل استات -دیبوتیل مالئات) محلول درمنواکسید کربن برای استفاده در ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
40 سنتز و خواص ریولوژی نانوذرات هیبریدی سیلیکا/ پلیمر آبدوست: تاثیر حضور کومونومر آبگریز بر خواص ریولوژی محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
41 سنتز و شناسایی رزین های اکریلیک، بررسی ترکیب کوپلیمر و دمای انتقال شیشه ای آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
42 سنتز و شناسایی رزین های اکریلیک: اثر مقدار مونومر غیراشباع کربوکسیلیک اسید بر مشخصه های لاتکس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
43 سنتزکنترل شده پلی وینیل بنزوات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقالی ید معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
44 فنول دار و آمیندار کردن لیگنین: سنتز و شناسایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
45 کوپلیمریزاسیون رادیکال آزاد وینیل استات و دی بوتیل مالئات: بررسی سینتیک واکنش ازطریق تکنیک 1H-NMR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی