دکتر امیر عبداله زاده

دکتر امیر عبداله زاده استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر عبداله زاده

Dr. Amir Abdollah-zadeh

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن ذرات Al2O3 بر ریزساختار و سختی پوشش کامپوزیتی Al-Al2O3 حاصل از فرآیند پاشش سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 3
2 اثر افزودن ذرات SiC بر ریزساختار و سختی پوشش کامپوزیتی Al-SiC حاصل از پاشش سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 3
3 Green Method for Synthesizing Gallium Nitride Nanostructures at Low Temperature (دریافت مقاله) مجله نانو ساختارهای اپتوالکترونیکال دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی خواص تریبولوژیکی تارگت‌های نانوکامپوزیتی روی/نانواکسیدروی تولیدشده با فرآیند پاشش‌سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 2
5 تاثیر دمای پوشش دهی بر میکروساختار و خواص فرسایشی حفره زایی پوشش نیترید تیتانیم اعمال شده بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ به روش PACVD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 29
6 تاثیر دمای لایه نشانی بر ریزساختار و خواص سطحی پوشش نانوساختار TiAlN اعمال شده به روش PACVD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 17، شماره: 50
7 تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-۱۱.۶at.%Al (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 29، شماره: 1
8 تأثیر سرعت چرخشی ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری همزن اصطکاکی ورق نازک آلومینیم 7075-T6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال لبرویهم آلومینیم و مسبا فرایند جوشکاری همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 اثر حالات مختلف تغذیه سیم جوش بر خواص روکش در روکش دهی اینکونل 625 بر یک فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 اثر سرد کردن بر اندازه، توزیع و مورفولوژی رسوبات Ý در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 اثر سرعت جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 اثر سرعت جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریزساختارو خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
6 اثر سرعت سرد کردن براندازه توزیع و مورفولوژی رسوبات g دریک سوپرآلیاژ پایه نیکل (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 اثر شارژ الکترولیتی هیدروژن بر رفتار کششی و سختی جوش فولاد خط لوله X65 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
8 اثر مورفولوژی ذرات پودر استلایت 12 بر تشکیل پوشش در فرایند پاشش سرد و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
9 ایجاد اتصال غیر همجنس AI 5083 به Mg AZ31 از طریق فرایند جوشکاری همزن اصطکاکی در محیط هوا و زیر آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
10 ایجاد پوشش تابعی نانو ساختارTiCN به روشPACVD (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
11 ایجاد پوشش نانوساختار TiAlNبه روش رسوبگذاری شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما و مقایسه خواص آن با پوشش TiN (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
12 ایجاد پوشش نانوساختار سخت TiAlN با استفاده از روش HIPIMS و بررسی اثرات پدیده کندوپاش ثانویه بر خواص سطحی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
13 ایجاد و بررسی خواص پوشش DLC به روش PACVD در حضور میان لایه ی TiN (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
14 Role of traversespeed on intermetallic compounds formation in dissimilarsteel/aluminum friction stir welds (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
15 بررسی اثر ابعاد کویل بر ناحیه تغییر فرم یافته در فرآیند فرم دهی الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
16 بررسی اثر ذرات تقویت کننده (Al(2)O(3 بر سختی ریزساختار پوشش (Al-Al(2)O(3 حاصل از فرآیند پاشش سرد روی بستر 7075 Al (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی اثر فاصله پاشش بر خواص پوشش حاصل از پاشش سرد پودر آلومینیم خالص روی بستر آلیاژ منیزیم AZ31B (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی اثر فشار در فرآیند پاشش سرد بر خواص پوشش آلومینیوم خالص روی بستر 7075 Al (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
19 بررسی اثر فشار در فرآیند پاشش سرد بر روی رفتار پوشش دهی پودر WC-10Ni (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
20 بررسی اثر فشار و فاصله پاشش بر خواص پوشش های پاشش سرد پودر مس خالص بر روی بستر آلیاژ منیزیم AZ۳۱ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
21 بررسی اثر نسبت پیشمادههای کلرید آلومینیوم به کلرید تیتانیم بر ساختار بلوری و سختی پوششهای نانوساختار TiAlN اعمالشده به روش PACVD (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
22 بررسی اثرات ولتاژ بایاس بر ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش نانوساختار TiAlN (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
23 بررسی برهمکنش متغیرها در پاشش سرد مس خالص (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
24 بررسی تاثیر سرعت جوشکاری بر حساسیت به ترک داغ در جوشکاری پرتو الکترونی (EBW) آلیاژ ۲۰۲۴ آلومینیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
25 بررسی تاثیر فاصله قبل از برخورد بر فصل مشترک اتصال آلومینیوم الومینیوم به روش جوشکاری ضربان مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
26 بررسی تاثیر فشار بر مقاومت به خوردگی پوشش حاصل از فرایند پاشش سرد مس بر بستر آلومینیوم ۱۰۵۰ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
27 بررسی خواص تریبولوژیکی پوشش های نانوکامپوزیتی روی/نانواکسیدروی تولیدشده با استفاده از فرآیند پاشش سرد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی خواص ریزساختار سوپر آلیاژ IN X-750 تحت فرآیند پیرسازی القائی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
29 بررسی خواص ریزساختاری سوپرآلیاژIN X-750 تحت فرآیند پیرسازی القایی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 بررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی زمینه فولادST14 ساخته شده به روش فرآیند همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
31 بررسی خوردگی پوشش های داخلی بتونی لوله ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
32 بررسی رفتار خوردگی پوشش های نانوساختار نیترید تیتانیوم اعمال شده به روش PACVD بر فولاد نیتروژن دهی پلاسمایی شده (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
33 بررسی روکش دهی اینکول 625 بر فولاد X65 به روش GTAW (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 بررسی روکش دهی اینکونل 625 برفولادX65 بروش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 بررسی عامل متغیر موثر در جوشکاری ضربانی مغناطیسی ورق های آلومینیم-مس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
36 بررسی فرایند انحلال سوپرالیاژ Udimet500 و میزان حضور رسوبات نانومتریg' پس از انجام انحلال (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
37 بررسی فناوری پوشش دهی بیرونی لوله های انتقال با استفاده از پوشش های پلیولفینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
38 بررسی مکانیسم پوشش دهی اثر فشار دمای سینتر در پاشش سرد نانوذرات اکسیدروی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
39 بهبود خواص سایشی پوشش ایجاد شده به روش پاشش شعله با استفاده ازفرایند همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
40 بهبود خواص سنسور گازی سنجش آلودگی هوا با استفاده از گرافن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
41 بهبود مقاومت به سایش فولادSt 37با استفاده از ذرات نانو ساختار پایه آهنی و با روش فرآیند همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
42 بهینه سازی پارامترهای جوشکاری قوس گاز- تنگستن در روکش دهی اینکونل 625 بر یک فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
43 تاثیر متغیر های فرایند پاشش سرد بر ریزساختار و سختی در پوشش دهی کامپوزیت (Al-Al(۲)O(۳ روی فولاد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
44 تاثیر متغیرهای جوشکاری بر رقیق شدگی و هندسه گرده جوش در فرایند روکش دهی با جوشکاری قوس فلز گاز پالسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
45 تاثیر متغیرهای جوشکاری قوس فلز گاز پالسی بر رقیق شدگی و هندسه گرده جوش در فرایند روکش دهی با جوشکاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 تأثیر سرعتسرمایشبر رسوبات γ′در یکسوپرآلیاژ پایه نیکل (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
47 تأثیردمای تغییرشکل و نرخ کرنش بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
48 تردی مارتنزیت بازگشت داده شده در فولادکم الیاژی پراستحکام DIN1.6959 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
49 رشد دندریتی رسوبات γ′ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
50 روکش دهی یک سوپر آلیاژ پایه نیکل بر فولاد کربنی به منظور استفاده درمحیط ترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
51 کاربرد نانوساختار نیترید گالیم در تولید و تبدیل انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
52 مطالعه اثر دما بر خواص سطحی پوشش تابعی TiCN تولید شده به روش PACVD (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
53 مطالعه روند پژوهشی علم مواد (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
54 مقایسه خواص تریبولوژیکی پوشش نانوساختار سهلایه TiNx/TiAlN/TiNy با پوششهای تکلایه TiN و TiAlN ایجاد شده به روش PACVD روی زیرلایه فولاد گرمکار (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
55 مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش های نانو ساختار TiN و TiAlN اعمال شده به روش رسوبگذاری شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق
56 نرم شدن دینامیکی فریت در حین تغییرشکل سنگین در منطقه دوفازی در فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران