دکتر حسین عبدل تهرانی

دکتر حسین عبدل تهرانی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین عبدل تهرانی

Dr. Hossein Abdol tehrani

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) production in a batch fermentation of cheap substrates with co-cultures of Propionibacterium shermanii and a Bacillus strain isolated from date syrup waste (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
2 بررسی اثر عامل فنوتیپ Mut(Methanol utilization phenotype) بر میزان بیان پروتئین TF نوترکیب خرگوشی در مخمر متیلوتروف Pichia pastoris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 زیست شناسی سامانه ها در فرایندهای کشف و توسعه دارو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ساخت پلاسمید آدنوویروسی نوترکیب اوی tBid جهت القای هدفمند آپوپتوز در سلولهای سرطان کبد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 کلونینگ alpha - fetoprotein enhancer و بررسی اثر القایی دمین های آن بربیان ژن tBID (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 کلونینگ ژن پروتئینA از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران