دکتر ابوالفضل عرب زاده

دکتر ابوالفضل عرب زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالفضل عرب زاده

Dr. Abolfazl Arabzadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار تیرهای عمیق دوسرگیردار (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 10
2 اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
3 ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله ی حوزه ی نزدیک گسل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 2
4 بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه در تیرهای عمیق با بتن سبک (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سرگیردار تحت بار چرخه یی و یکنوا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 4
6 بررسی اثر زوایای الیاف FRP در مقاوم سازی تیر ستون های بتن مسلح (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 15، شماره: 4
7 بررسی اجزای محدود رفتار تیرهای بتنی تقویت شده پلها با مواد کامپوزیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی پارامترهای موثر در مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی بدون آرماتور برشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی پارامتریک رفتار یک تیر همبند فولادی پیشنهادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
10 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای گشودگیهای دایروی تقویت شده با ورق های CFRP (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه ی کششی تییرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
12 تاثیرعوامل موثربرظرفیت کمانشی تیرهای پیوسته پلها بامقطع I شکل تک متقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
13 تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
14 مقایسه تاثیر مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتار و ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انفجار سطحی ناشی از مواد منفجره متمرکز بر روی سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر انفجار ناگهانی مواد منفجره متمرکز در اراف ساختمانها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر فاصله بین پانل بتنی و قاب فولاد بر رفتار دیوار برشی مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
4 اثرات تقویت کننده CFRP بر رفتار دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
5 ارائه یک روش ساده و سازگار با آیین نامه بتن ایران “آبا” جهت تحلیل و طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
6 ارزیابی لرزه ای دیواربرشی بتن آرمه با ابعاد و هندسه های مختلف گشودگی پنجره و درب، تحت زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
7 ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ترمیم و تقویت شده با ورق‌های CFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی مقاومت پیچشی تیر ورق های با سخت کننده دلتا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی موقعیت و ابعاد گشودگی نامنظم بر رفتار و ظرفیت باربری دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 EFFECT OF SHEAR DEFORMATION ON THE FUNDAMENTALFR EQUENCIES OF COMPOSITE LAMINATES IN DIFFERENT THICKNESS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی آزمایشگاهی اثراندازه درتیرهای عمیق بابتن سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
13 بررسی اثر مقدار و مقاومت تسلیم میلگردگذاری قطری بر رفتار و ظرفیت باربری دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
14 بررسی اثر مقدار و مقاومت مصالح مصرفی بر رفتار و ظرفیت باربری دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
15 بررسی اثروجود گشودگی درقسمت تحتانی دیوار بررفتار ومقاومت برشی نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی های منظم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
16 بررسی تاثیر مقدار و مقاومت مصالح مصرفی بر رفتار و ظرفیت جانبی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله حوزده نزدیک گسل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
17 بررسی تغییرات رفتار اتصال دیواربرشی فولادی به قاب بتنی در طبقات مختلف سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تغییرات رفتار دیوار برشی مرکب و فولادی با گشودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی رفتار اتصال دیوار برشی فولادی به قاب بتنی تحت بار چرخه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
20 بررسی رفتار اتصال دیوار برشی فولادی به قاب مرکب تحت بار چرخه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
21 بررسی رفتار تیرهای عمیق دوسرگیردار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
22 بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
23 بررسی عددی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار تیر عمیق بتن مسلح تحت بار استاتیکی نقطه ای (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
24 بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده دارای بازشو (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 بررسی عوامل موثر در حالت گسیختگی دیوارهای برشی بتنی دارای گشودگی و مدل های تئوری آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
26 بررسی کاهش مقاومت در دیوار برشی مرکب با ایجاد گشودگی و عوامل تاثیرگذار در ظرفیت و سختی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
27 بررسی کمانش الاستیک صفحات فولادی بکار رفته در دیوارهای برشی مرکب با استفاده از روش رایلی- ریتز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی گسیختگی جداشدگی تیرهای بتنی مسلح تقویت شده با FRP و یک مدل تئوری و عددی آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 بررسی موقیعت گشودگی بر رفتار و مقاومت برشی نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی های منظم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
30 ‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 پیش بینی مقاومت نهایی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح دوسر ساده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
32 تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 تاثیر مدل های سخت شدگی کششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
34 تاثیر نوع فولاد مصرفی بر عملکرد دیوار برشی مرکب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
35 تأثیر پارامترهای مختلفبر رفتار لرزهای دیوار برشی مرکبطبق مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
36 تأثیر تعداد و نحوه قرار گیری بولتها بر رفتار دیوار برشی مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تحلیل تیرهای عمیق بتم مسلح به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
38 تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تقریب چند جمله ای توابع بااستفاده از آنالیز تابعی و کاربرد آن در مهندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 رفتار تیر ورقهای با سخت کننده دلتا تحت بارهای متمرکز با خروج از مرکزیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تحت اثر نیروی دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 رفتار سازه لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
43 رفتار کمانشی یک پانل از تیرورق سخت شده با سخت‌کننده دلتا تحت اثر بار خمشی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
44 رفتار و مدلسازی عددی تیرهای عمیق بتنی مقاوم شده با ورقهای FRP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
45 ظرفیت باربری تیر عمیق بتن مسلح دوسر گیردار تحت بار نقطهای افزاینده با استفاده ازتحلیل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
46 قایسه اثر اندازه بین تیرهای عمیق ساخته شده با بتن معمولی وبتن سبک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
47 کنترل کمانش پیچشی جانبی تیر ورقهای فولادی به وسیله سخت کننده دلتا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 محاسبه بار کمانشی ستونهای مایل با در نظر گرفتن اثرات وزنشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
49 محاسبه خیز تیر قرار گرفته بر روی بستر ارتجاعی به روش تجزیه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
50 محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
51 مدل خرپائی ساده برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 مطالعات آزمایشگاهی اثرورق های CFRP بر روی مقاومت برشی تیرهای عمیق دوسرگیردار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مقاوم سازی قاب خمشی فولادی متوسط با بادبند EBF یا شورون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
54 مقایسه آئین نامه های ACI آمریکا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودکشهای بتنی در برابر زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 مقایسه تاثیر مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتار و ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح (کد 125A) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
56 مقایسه رفتار تیرهای عمیق بارگذاری شده از پایین با نسبت دهانه به ارتفاع متفاوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
57 مقایسه رفتار تیرهای عمیق تحت بار گذاری از بالا و پائین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مقایسه نتایج آزمایشگاهی تحلیلی تیرهای عمیق تحت بار گذاری از پائین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
59 مقایسه نتایج تحلیلی تیرهای عمق تحت بارگذاری توامان فوقانی و تحتانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران