دکتر پائیز عزمی

دکتر پائیز عزمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پائیز عزمی

Dr. Paeiz Azmi

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Low-Complexity Cyclostationary-Based Detection Method for Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 3
2 On the Distribution of the Sum of Independent Random Variables and Its Application (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
3 A New Non- Gaussian Performance Evaluation Method in Uncompensated Coherent Optical Transmission Systems (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 3
4 ارائه راهکار بهبود مجموع نرخ امن در شبکه نسل پنجم با استفاده از روش مشارکت کاربران قانونی شبکه و بهره گیری از تکنیک صفحات بازتابنده هوشمند و دسترسی چندگانه نامتعامد (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 53
5 افزایش دقت ردگیری با جبران سازی تغییرات فرکانس داپلر در گیرنده نیمه فعال با استفاده از تخمین پارامتر های طیف سیگنال (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 4
6 انحراف مدل محوشدگی در کانال های دید غیرمستقیم در بازتابش محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 7، شماره: 1
7 BER Performance Analysis of MIMO-OFDM CommunicationSystems Using Iterative Technique Over Indoor Power LineChannels in an Impulsive Noise Environment (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 4، شماره: 1
8 Covariance Analysis of a vector tracking GPS receiver based on MMSE multiuser Detection (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 8، شماره: 1
9 GoF-Based Spectrum Sensing of OFDM Signals over Fading Channels (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 2، شماره: 6
10 pso-algorithm -assisted multiuser detection for multiuser and inter-symnol interference suppression in CDMA communications (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 2، شماره: 5
11 The Mitigation of the Effect of Impulsive Noise in OFDM-PLC Systems (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 3، شماره: 1
12 تجزیه و تحلیل عملکرد کدهای کانولوشنال تعریف شده در میدان حقیقی در کانال فیدینگ و در حضور نویز کوانتیزاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
13 تشخیص کور سیستمهای OFDM در ماهوارههای باندوسیع و شبکه پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 2، شماره: 2
14 مکان یابی پسیو کاربر موبایل مبتنی بر سیگنالینگ واسط هوایی در شبکه های سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Cyclic Correlation-Based Cooperative Spectrum Sensing Method for OFDM Signals (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Robust Reduced-Complexity Spectrum Sensing Scheme Based on Second-Order Cyclostationarity for OFDM-Based Primary Users (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ADO-SCFDE and ASCO-SCFDE, Two Novel Modulation Techniques for Visible Light Communication (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
4 آشکارساز چند کاربره تکراری در سیستم CDMA با بارشدگی بالا و کد شده با روش LDPC (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 آشکارسازی کورسیگنالهای پرش کددنباله مستقیم با استفاده ازنوسانات تخمینگر همبستگی درکانال محوشدگی چندمسیره (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 ارائه یک روش تحلیلی جهت تخمین سطح آستانه نویز کدهایLDPC منظم در کانال AWGN (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Coded Cooperation Diversity for Uncoded Oversampled OFDM Systems (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 Determining the Parameters of Chirp Signal Using Cyclostationary Method in Presence of the Undesired Signal (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
9 Joint Multiuser And Inter-symbol Interference Suppression In CDMA Systems Using Particle Swarm Optimization Algorithms (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 Likelihood-Ratio-Based Cooperative Spectrum Sensing for Autocorrelation-Assisted Detection of OFDM Signals in Cognitive Radio (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Low-Complexity Variable Step-Size Adaptive Equalizers for Digital Communications (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 Optimal Multi-Cycle Cyclostationarity-based Spectrum Sensing for Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 Parameter Estimation for FM Signals in Two Stage: Non Uniform Fast Fourier Transform (NUFFT) and Short-Time -Frequency Transform (STFT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
14 Particle Swarm Optimization for Energy Efficient Antenna Selection in MIMO Broadcasting Channel (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 بررسی عملکرد گیرنده دایورسیتی EGC در کانال های فیدینگ Weibull , Rice (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 تشخیص تعداد آنتن فرستنده در سیستم مخابراتی MIMO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تشخیص نوع مدولاسیون در سیستم مخابراتی MIMO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 حذف تداخل باند باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA با کمک روشهای مبتنی بر پیش پردازش در حوزه تبدیل (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران