دکتر فیروزه عزیزی

دکتر فیروزه عزیزی استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فیروزه عزیزی

Dr. Firouzeh Azizi

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آموزش بر سلامت در ایران: رویکرد تابع تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
2 ارائه چارچوب پیشنهادی آینه نگاری منطقه ای به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای مورد مطالعه سند توسعه آمایش استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
4 بورس کالاهای کشاورزی درایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 3
5 پیش بینی شکاف تورم براساس مدل P*درمورد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
6 جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 6
7 جایگاه موسسات بیمه در بازار مالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 16، شماره: 4
8 رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 12، شماره: 3
9 روش های برآورد تولید بالقوه و آزمون تجربی آن در ایران (۱۳۴۰-۱۳۷۷) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 8، شماره: 4
10 روش های برآورد سرعت گردش تعادلی پول و آزمون تجربی بی ثباتی آن در ایران (۱۳۴۰-۱۳۷۷) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 8، شماره: 1
11 کسری بودجه وتورم درایران ؛1354-1383 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 6
12 نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای مالی کاربرد پذیر در بازارهای مالی اسلامی (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
2 ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تحقق خطمشی اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر رویکرد عاملیت وتوانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 بررسی نقش زنان در نزدیک سازی مصرف به الگوی ایرانی اسلامی مطالعه موردی: مناطق 2، 5 و 16 شهر تهران (1393) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 تامین مالی خرد اسلامی (قرض الحسنه)، ابزارمالی کارآمد برای مبارزه با فقر (مطالعه موردی "اخوت") (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
5 توسعه گردشگری، فرصتی مغتنم برای ایجاد اشتغال و درآمد کرمانشاه (آموزه هایی ازراهبرد توسعه جهانگردی کشورهای منا) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
6 رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی خیر ماندگار