جعفر میعادفر

 جعفر  میعادفر

جعفر میعادفر

Jafar Miadfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.