آقای دکتر منوچهر وثوقی

دکتر منوچهر وثوقی استاد ،دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر منوچهر وثوقی

Dr. Manuchehr Vosoghi

استاد ،دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منوچهر وثوقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب
هیات تحریریهمجله آب و فاضلاب

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزاد سازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 7، شماره: 2
2 آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 12، شماره: 3
3 ارائه مدل ریاضی مستقل از پارامترهای محیطی در فرایند حذف آلودگی خاک به روش گیاه پالایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
4 استفاده از بیوراکتور بافل دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
5 استفاده از روش گیاه پالایی در پالایش سزیم پایدار از محلول ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 3
6 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی از خاک و تعیین شرایط بهینه عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 55
7 بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
8 بررسی کارایی گیاه سالیکورنیا اروپایی در گیاه پالایی نمک از محلول ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 112
9 تصفیه درجای آلاینده سرب توسط نانو ذرات آهن با روکش نیکل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
10 تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 58
11 تعیین برخی آلودگی های آب خلیج فارس و امکان سنجی تصفه بیولوژیکی آنها توسط بیوراکتور فیلم چسبیده (RBCp) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
12 تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 7، شماره: 3
13 مطالعه تجربی توزیع پذیری آنزیم آلفاآمیلاز در سامانه دوفازی-آبی بر پایه پلی اتیلن گلایکول 2000/ سولفات منیزیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 10، شماره: 2
14 مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرپارامترهای سنتز نانوذرات تیتانیومدی اکسید چندجزئی برروی بازده فرایند نانوکاتالیستی تحت نور مرئی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استفاده از روش زیست فناوری درتولید روغنهای فراسودمند غنی شده از اسیدلینولئیک مزدوج (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 امکان سنجی استفاده از لجن تصفیه پساب شهری برای شیرین سازی گاز طبیعی در شرایط بی هوازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 انتخاب بهترین مدل تولید بیوپلیمر زانتان و توده سلولی با استفاده از نرم افزار Design Expert وتعیین متغیرهای تاثیرگذار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی آزمایشگاهی اثر یونهای آب مخزن در اتصال ترکیبات آلی به سطح سنگ کربناته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن زئولیت به پوشش رسی کف مدفن زائدات جامد، جهت جذب یون روی و منگنز از شیرابه (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی اثر فاکتور های کیفی شیرابه بر میزان جذب یون روی و منگنز توسط پوشش رسی مدفن زائدات جامد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی اثر موقعیت همزن مارپیچ برنحوه اکسیژن دهی دریک فرمانتور آزمایشگاهی با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب های خانگی بر انتقال مواد به عمق خاک و کیفیت زه آب های خروجی از لایسیمتر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
10 بررسی تاثیر شرایط ترمودینامیکی روی فعالیت های متاتولیکی میکروارگانیسم ها در ازدیاد برداشت میکروتی نفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
11 بررسی تاثیر فاکتور های هوادهی، نسبت COD/NH3 ورودی و دما بر روی حذف ازت در فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی تاثیر فلز نیکل در نانو ذرات دو فلزی Fe/Ni در کلر زدایی تری‌کلرواتیلن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
13 بررسی تصفیه پذیری و تعیین پارامترهای بیوسینتیک فاضلاب چرمسازی به روش لجن فعال در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی جذب و تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین از محلولهای ابی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
15 بررسی روشهای کاهش و حذف آلودگی نفتی (PAHs) در آبهای دریا ( خلیج فارس ) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی زیست تخریب پذیری نانوکامپوزیتهای نشاسته سدیم مونت موریلونیت با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
17 بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفتالات (PET) با توجه خاص به اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
18 بررسی فرآیند پیرولیز چوب به منظور تولید سوخت بیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
19 بررسی کاتد زیستی فتوسنتتیک در پیل سوختی میکروبی به منظور تولید الکتریسیته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
20 بررسی کارآیی بیوراکتور هوازی ASFF ) Aerated Submerged Fixed-Film در تکمیل تصفیه بیهوازی پساب روغن زیتون (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی کمپلکس پکلی تکسل و نانوساختار تشکیل شده از بتاسیکلودکسترین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی متغیرهای عملیاتی بر غیر فعالسازی فوتوکاتالیستی توسط نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی میان وعده های غذایی فراسودمند غنی شده از اسید لینولئیک مزدوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
24 بررسی و بهینه سازی استخراج اسیدهای آمینه توسط غشای مایع امولسیونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 تاثیر اکسایش گوگرد در افزایش قابلیت استفاده کادمیم عصاره گیری شده بوسیله DTPA در خاک های آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تاثیرپارامترعملیاتی MLSS بروی حذف موادآلی وگرفتگی غشادربیوراکتورغشایی غوطه ور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 تاثیرکاربرد گوگرد در افزایش راندمان گیاه پالائی اسفناج ( Spinacea oleracea) در خاک های آهکی آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
28 تبدیل گاز طبیعی به پروتئین خوراکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
29 تثبیت آنزیم بتاگالاکتوزیداز در ژل ترکیبی آلژینات-کربوکسیمتیلسلولز به روش ریزپوشانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
30 تصفیه بیولوژیکی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی توسط راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در فاز دوغابی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
31 تعیین شرایط بهینه تولید بیوسورفکتانت ها به منظور استفاده در تکنولوژی ازدیادبرداشت میکروبی نفت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 تولید پروتئین تک یاخته (SCP) از گاز طبیعی با مخلوط باکتریها (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 تولید روغن خوراکی غنی شده از اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از روش استریفیکاسیونآنزیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
34 تولید نانوذرات پلیمری PLGA به روش اتمیزه کردن الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
35 تهیه ی نانوکامپوزیت آلژینات- سیلیکا برای کشت س هبعدی سلول های یوکاریوتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 حدف فلز کادمیم توسط قارچ Aspergillus niger تثبیت شده در کلسیم آلژینات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 حذف ز یستی اتیلن گلایکول در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
38 حذف فلزات سنگین توسط نیزارهای مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
39 خواص زیست فعالی و سینتیک رشد بافت برداربستهای سه بعدی پلی کاپرولاکتونی اثرافزودن ذرات تیتانیا برتکثیر و تمایز سلولی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
40 روش جدید برای شیرین‌سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرآیند Seaboard (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 روش زیست پایه جدید برای ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
42 ساخت نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل کاتیونی به عنوان یک حامل رهایش اسیدهای نوکلئیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 ساخت و بررسی خواص فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن سبک برای بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
44 ساخت و بررسی روکش های نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
45 سنتز نانو ذره نوین TiO2 دوپ شده باFe وCd بررسی اثر فوتوکاتالیستی و مکانیسم حذف باکتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 سنتز و بررسی خاصیت رنگ بری نانوساختارهای فوتوکاتالیزوری (C(3)N(4 در حضور نور مرئی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
47 طراحی، ساخت و آزمایش یک بیوراکتور با بستر متراکم (UCBR) بمنظور حذف نیتروژن آمونیاکی در پسابهای صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 کاربرد فناوری بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فاضلابهای نفتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 کشت و تمایزسلولهای بنیادی مزانشیمی دربیوراکتور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 گوگرد زدایی گازوئیل بوسیله باکتری Rhodococcus P32C1 تثبیت شده روی پایه پلیمر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مبانی علمی نانوبیوتکنولوژی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مدلسازی و بررسی استفاده از نانوکامپوزیتها بر رفتار بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
53 مرروی بر تولید رنگدانه از میکروارگانیسمها به عنوان جایگزینی نوین برای رنگدانه ای شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
54 مروری بر حاملهای به کار برده شده برای داروی ضد سرطان پکلیتکسل ومقایسه با حامل تجاری موجود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 مطالعات تجربی بمنظور حذف آلودگی نفتی توسط بیوراکتور بافل دار هیبریدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
56 مطالعات تجربی روی تولید بیوسورفکتانت توسط گونه گرمادوست سودوموناس BBRC-10035 (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
57 مطالعه آزمایشگاهی بیوسنسورها برای شناسایی مخاطرات زیستی با پایه اکسیدهای فلزی نانو ساختار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
58 مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینو اسید به کمک مایعات یونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
59 مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینو اسید به کمک مایعات یونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
60 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی بهبود ازدیاد برداشت از مخازن نفت در فرآیند تزریق آب حاوی ذرات نانو سیلیکا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
61 مطالعه سدهای واکنشی نفوذ پذیر ساخته شده از نانو ذره آهن برای تصفیه درجای آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
62 مطالعه و بررسی تثبیت یک بیومولکول روی سطح جامد، به منظور کاربرد در نانوبیوتکنولوژی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 مطالعه و بررسی جهت ایجاد دانش فنی ساخت آرایه های منظم نانو ذرات طلا بر روی شبکه کریستالی پروتئین ها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
64 مطالعه و بررسی روشهای حذف آلودگی نفتی در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
65 مطالعه و بهینه سازی شرایط تولید شربت غنی از فروکتوز از شربت خرما (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 مقایسه عملکرد راکتور هوازی MBBR با راکتور بی هوازی ABR در پساب های حاوی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
67 نانوفتوکاتالیست‎های بهبود یافته:مروری بر فتوکاتالیست‎های دوپ شده همراه با بررسی تجربییک نمونه سنتز شده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک