دکتر شجاع عربان

دکتر شجاع عربان استادیار

دکتر شجاع عربان

Dr. Shoja Oryan

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
2 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و خودکار آمدی معلم با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه سواد تربیتی معلم دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی رابطه درآمیزی تحصیلی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 20
4 بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 19
5 بررسی میزان تاثیر راهکارهای مرتبط با ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وهنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از نظر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 12، شماره: 25
6 تبیین ابعاد و مولفه های مدل بهره وری مدیران آموزش و پرورش استان لرستان؛ یک رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 4، شماره: 7
7 تبیین ابعاد و مولفه های مدل بهره وری مدیران آموزش وپرورش استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
8 چگونگی تدریس درس«جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن» با روش «پرس و جو»: رویکرد درس پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ دوره: 3، شماره: 4
9 رابطه علی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 1
10 شناسایی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی سازمان آموزش وپرورش استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
11 شناسایی عوامل موثر بر بهره وری مدیران آموزش وپرورش استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 4
12 طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 22، شماره: 2
13 طراحی و آزمون مدل بهره وری مدیران آموزش و پرورش استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
14 مفهوم و پیامدهای سایش اجتماعی کارکنان و رابطه آن با دلبستگی شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سواد تربیتی معلم دوره: 1، شماره: 1
15 مقایسه استرس شغلی کارکنان اقماری و غیراقماری شرکت نفت و گاز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
16 نقش گذاری یا ایفای نقش به مثابه تاریخ فعال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی دبیران زن دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
3 بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه ای با عملکرد شغلی دبیران زن دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
4 بررسی رابطه درآمیزی تحصیلی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
5 بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
6 بررسی رابطه هوش سازمانی و هوش معنوی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک ملی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
8 بررسی مقایسه ای میزان سلامت روانی و هوش هیجانی نوجوانان پسر عادی و بزهکارساکن در کانون اصلاح و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
9 بررسی مقایسهای کیفیت زندگیکاری مدیران زن مدارس آموزشیمقاطع سه گانه ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
10 تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی(تاریخ) پایه پنجم ابتدایی: ضریب درگیری ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش تاریخ
11 چگونگی مدیریت استرس دانشجویان تاریخ دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش تاریخ
12 رابطه ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری استرس ادراک شده در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
13 مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان پسر عادی و بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی