دکتر سعید زره داران

دکتر سعید زره داران گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید زره داران

Dr. Saeed Zerehdaran

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
2 اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه ی پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 2
4 اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت ‎بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 2
5 اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 9
6 ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
7 استفاده از کنجاله گوار به جای کنجاله دانه های روغنی معمول در تغذیه بره های نر پرواری نژاد زل مازندران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 1
8 Effects of Dietary Supplementation of a Herbal Product (NBS Superfood) on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Status and Blood Metabolites in Broiler Chickens (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 9، شماره: 2
9 Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Broiler Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Response and Blood Metabolites (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 10، شماره: 1
10 Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Productive Performance, Immune Response and Blood Parameters in Commercial Laying Hens (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 10، شماره: 1
11 The Bioavailability and Effects of Nano-Vitamin D۳ and Micro-Vitamin D۳ on Performance and Bone Characteristics in Broiler Chickens (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 10، شماره: 2
12 The Effect of Herbal Product (NBS Superfood) Supplementation on Egg Quality Traits in Commercial Laying Hens (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 10، شماره: 2
13 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
14 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
15 بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازیین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 22، شماره: 1
17 بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
20 بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
21 بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
22 بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه ژنی و هستی شناسی ژن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 36، شماره: 1
23 پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 1
24 پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمزگوسفندی براساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
25 تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 2
26 تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
27 تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
28 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
29 تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 10
30 تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
31 تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 1
32 تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
33 تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
34 تجزیه و تحلیل خوشه ای صفت تولید چربی شیر در گاوهای شیری با استفاده از فراتحلیل مطالعات پویش ژنومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 4
35 تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
36 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
37 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 23، شماره: 4
38 تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
39 تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
40 تعیین تفاوت ژن PEPCK-Cبه روش PCR-RFLPو ارتباط آن با صفاتعملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 2
41 تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
42 خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
43 ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
44 شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی موثر بر صفات مهم گوسفندان بومی ایران با استفاده از ردپای انتخاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 11، شماره: 4
45 فراتحلیل مطالعات پویش ژنومی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 3
46 متا آنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
47 متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 2
48 مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 4
49 مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
50 مقایسه زیست فراهمی پروتیینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
51 مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 4
52 نشانه های انتخاب و هستی شناسی ژن برای صفات مرتبط با ذخیره چربی در گوسفندان دنبه دار افشاری و سونیت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
5 اثر فرآوری بیولوژیک بر تجزیه پذیری ماده آلی کاه سویا و کانولا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 اثر کنجاله تخم پنبه و کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده جیره فلاشینگ (تغذیه تحریکی ) بر عملکرد تولید مثل میش های نژاد دالاق (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
7 ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیردرگوسفند زل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 ارزیابی اقتصادی تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش (Viscum album) در بره های پرواری نر نژاد کردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی پسماند دانه پنبه به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
10 ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه سویا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه کلزا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
12 ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 ارزیابی ژنتیکی ژن پرولاکتین به روش ریزماهواره در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
14 Genetic diversity of Arab, Baloch and Gadic sheep breeds by ovine SNP50 genotyping BeadChip (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
15 Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan Using SNP Markers (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
16 برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
17 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات خارجی کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت گوشت عضله سینه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 بررسی اثر عصاره آبی گیاه کنگرفرنگی بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 بررسی اثر مکمل کروم و ویتامین C بر کیفیت صفات داخلی تخم بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
27 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت بلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
29 بررسی روند تجزیهپذیری و فراسنجههای پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 بررسی روند تجزیهپذیری و فراسنجههای پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله پنبه دانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی روندژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
33 بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 پاسخ رشد و پارامترهای عملکردی برههای نر نژاد زل به مکملهای پروتئینی مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 پاسخ رشد و پارامترهای عملکردی برههای نر نژاد کردی به سطوح مختلف گیاه دارواش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور برترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
39 تاثیر ذخیره سازی تخم مرغ در یخچال و سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیات کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
40 تاثیر سطوح مختلف آرد ضایعات دوکشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
41 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
42 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیاتکیفی تخم مرغهای نگهداری شده در دمای اتاق (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
45 تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجههای خونی دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
46 تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
48 تاثیرتغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش (Viscum album) بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فرآسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
49 تأثیر سیلوی یونجه غنی شده با لاکتورابسیلوس پلانتارم و تفاله جغندرقند ملاس دار بر پارامترهای خون گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
50 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
51 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
53 تخمین اثر اسید اسکوربیک و کروم متیونین بر کیفیت صفات خارجی تخم بلدرچین ژاپنی تحت استرس گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
54 تخمین اجزای واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات کیفیت گوشت عضله ران در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 تخمین اجزای واریانس و فراسنجههای ژنتیکی صفات کیفیت داخلی تخم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
56 تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
57 تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
58 تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
59 تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
60 تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
61 تعیین قابلیت هضم ظاهری پروتئین آرد ضایعات کشتارگاه طیور با دو روش نمونه برداری ایلئومی وفضولات در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
62 تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 ردیابی مناطق تحت انتخاب مثبت در برخی از بزهای اهلی و وحشی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
64 ررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
65 شناسایی نواحی تحت انتخاب مرتبط با دنبه در گوسفند نژاد افشاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
66 فراوری بیولوژیکی کاه گندم و جو با قارچ پلوروتوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
67 کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
68 کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در ارزیابی تنوع ژنتیکی دو سویه بلدرچین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
69 مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی