دکتر نصراله پیرانی

دکتر نصراله پیرانی دانشیار  علوم دامی  دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر نصراله پیرانی

Dr. Nasrollah Pirani

دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های POU1F1، IGF1 وLeptin بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکوئی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
2 بررسی چندشکلی ژن POU۱F۱ و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی عملکرد تخم گذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 3
4 تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
5 مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از ژنوم میتوکندری در گوسفندان بومی نژاد شال و HVR تجزیه و تحلیل فیلوژنی ناحیه 1سنگسری ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 برآورد مولفه های واریانس برخی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی مازندران با استفاده از روش آماری بیزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تکرارپذیری و روش حداکثر درست نمایی محدود شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 بررسی ارتباط چندشکلی ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات رشد درگوسفندان نژاد ماکوئی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 بررسی ارتباط چندشکلی ژن IGF-I با صفات رشد درگوسفندان نژادماکوئی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 بررسی تحقیقات مولکولی انواع نژادهای گاو و گاومیش ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
7 بررسی تحقیقات مولکولی توده مرغان بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
8 بررسی چندشکلی اگزون 1 ژن BMP15 در مرغان بومی اصفهان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی مولکولی انواع نژادهای گوسفند و بز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
10 تخمین اجزای واریانس و وراثت‌پذیری در سه شکم اول برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 توان تولید وویژگی های تخم مرغ حاصل ازمرغ بومی ایستگاه اصفهان درشرایط شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 شناسایی نشانگرهای SNP مؤثر مشترک بر وزن دو و چهار هفتگی در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 مطالعهی ارتباط نشانگرهایSNPبا صفت وزن 14 روزگی در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 مقایسه دو روش آماری آنالیز بیزی و REML در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغان بومی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML با استفاده از مدل تکرارپذیری در برآورد پارامترهای ژنتیکی در رکوردهای سه شکم اول صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML در برآورد پارامترهای ژنتیکی در رکوردهای سه شکم اول صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی