دکتر سید محمد طباطبایی

دکتر سید محمد طباطبایی گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

دکتر سید محمد طباطبایی

Dr. Seyed Mohammad Mahdi Tabatabaie

گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.