دکتر مریم حق روستا

دکتر مریم حق روستا دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر مریم حق روستا

Dr. Maryam Hagh rosta

دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.