دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر بهروز محمودی بختیاری دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر بهروز محمودی بختیاری

Dr. Behrooz Mahmoudi Bakhtiari

دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط آگاهی واج شناختی و نمره دیکته دانش آموزان فارسی زبان دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 1
2 «درام» در برگزیده ای از پوسترهای سینمای ایران: مطالعه ای در چهارچوب روایت شناسی ساختارگرا (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 3
3 استعاره های هستی شناختی در شاهنامه فردوسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 2
4 اسلام هراسی در سریال های تلویزیونی آمریکایی: تلفیق تحلیل انتقادی گفتمان و دستور طرح بصری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 4
5 الماس مونث: رویکردی پسافمنیستی به تجلی زنان در نقش سیاه در دوران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 2
6 اندیشه سیاسی آرمان شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحله ابن فطومه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 3، شماره: 6
7 بازتاب اجتماعی کهن الگوی آنیموس در شخصیت های زن نمایشنامه های بیضایی (مطالعه موردی: نمایشنامه های پرده خانه و ندبه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 2
8 بازنمایی خوانایی شهرهای شمال در آثار اکبر رادی: مطالعه موردی سه نمایشنامه روزنه آبی، مرگ در پاییز و پلکان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 3
9 بازنمود مفاهیم معنایی افعال حرکتی در کردی سورانی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
10 بررسی افعال مرکب پی بستی در منابع آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان طبیعی ۳۶-۱۸ ماهه فارسی زبان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 5
12 بررسی بی ادبی کلامی در نمایش نامه صیادان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی توانایی شناسایی واج آغازین کلمه ها و ناکلمه ها در کودکان بهنجار پنج تا شش ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 4
14 بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 2
15 بررسی رشد برخی خوشه های همخوانی در کودکان ۲ تا ۴ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
16 بررسی روش های ارزیابی صرف زمان فعل و تعیین بهترین روش در کودکان 3و 4 ساله شهر رشت در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 2
17 بررسی شکست هاله و اصالت مفهوم زن در تبلیغات عصر پست مدرن و نمود آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 2
18 بررسی فراوانی ناروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگسالان فارسی زبان مبتلا به لکنت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 5
19 بررسی فرایندهای واجی کودکان ۴ تا ۶ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 7، شماره: 13
20 بررسی مفهوم "نگاه خیره لاکانی" در تیزرهای تبلیغاتی و اثر آن بر مخاطب به مثابه سوژه (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 13، شماره: 2
21 بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 2، شماره: 40
22 بررسی مقایسه ای مهارت های نحوی کودکان کم شنوا و شنوای فارسی زبان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
23 بررسی نوبت گیری و کنش های گفتاری در نمایش نامه ی آهسته با گل سرخ با تکیه بر مطالعات سبک شناسی درام (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 17، شماره: 2
24 بررسی و مقایسه اثر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار بزرگ سالان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در تکلیف تقلید جملات (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 4
25 بررسی واقعیت روان شناختی سلسله مراتب گواه نمایی در فارسی به هنگام ادراک شنیداری جمله (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
26 پایان نامه های انجام شده در زمینه مسائل زبانی مشترک گفتار درمانی، روان شناسی و زبان شناسی (۱۳۸۴-۱۳۴۷) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 3، شماره: 1
27 پردازش زمان دستوری: بازنمود ذهنی زمان مطلق و نسبی در فارسی و انگلیسی از رویکرد روان شناسی زبان (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 1
28 پیچیدگی بازنمودی زمان های دستوری نسبی در فارسی به هنگام ادراک شنیداری جمله (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 2
29 پیچیدگی بازنمودی زمانهای دستوری مطلق در درک شنیداری جمله های فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
30 تاثیر «پیشه» بر رشد و تحول شخصیت در نمایشنامه های دهه شصت اکبر رادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 15، شماره: 2
31 تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 4
32 تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 1
33 تحلیل اشکال مختلف روابط بینا-رسانه ای در تئاتر؛ از پیدایش تا تکامل یک نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
34 تحلیل تطبیقی «دیگری هژمونیک» در نمایشنامه های جزیره از آثول فوگارد و پرواربندان از غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 26
35 تحلیل جامعه شناختی بوردیویی بر شخصیت پردازی در سینمای ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 8، شماره: 1
36 تحلیل چگونگی شکل گیری میدان تئاتر نوین عصر مشروطه ایران ( با تکیه بر وضعیت تئاتر کشور بین سال های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ شمسی بر اساس آراء پیر بوردیو) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 11، شماره: 1
37 تحلیل ساختاری و نشانه شناختی هفت پیکر نظامی از منظر جنبه های نمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
38 تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی های دونالد ترامپ در مورد مهاجران (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
39 ترجمه «ردیف» در شعر فارسی؛ مطالعه موردی ترجمه ای از دیوان حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 1
40 تفاوت گونه نوشتاری مردانه و زنانه در گزیده ای از داستان های انگلیسی: پژوهشی در زبان شناسی رایانشی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 8، شماره: 30
41 تلفن همراه به عنوان رسانه مکتوب: مطالعه ای گفتمانی از متون طنز پیام کوتاه فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 15
42 جابجایی قدرت در میان شخصیت های نمایشنامه های شکسپیر: راهبردی برای دراماتورژی در چهارچوب دیدگاه راسل؛ مطالعه موردی شاه لیر، جولیوس سزار و مکبث (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 3
43 جنس دستوری در هورامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
44 جنسیت زدگی گفتمانی در جوک فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
45 چگونگی شکل گیری میدان تئاتر نوین ایران بین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲ شمسی بر اساس آرای پیر بوردیو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 41
46 چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 2
47 خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 0
48 خشونت کلامی در نمایش نامه ها ملت با سالاد فصل: رویکردی گفتمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
49 درک شنیداری ساخت های پرسشی فارسی با رویکرد روان شناسی زبان و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
50 درک و بیان حروف اضافه مکانی و غیرمکانی در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی در مقایسه با کودکان طبیعی در چارچوب زبان‌شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
51 دیالوگ دراماتیک در قرآن کریم در چهارچوب نظریۀ گفتمانی: بررسی موردی رخداد گفتاری حضور فرشتگان در منزل حضرت ابراهیم (ع) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 2
52 رابطه جنسیت و قطع گفتار: بررسی جامعه شناختی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
53 رابطه زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 4
54 ردگان شناسی سازوکارهای تصریح شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
55 رشد فهرست آوایی درکودکان فارسی زبان ۶-۲ ساله (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 5، شماره: 1
56 روانی کلام در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا: یک بررسی مقایسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 1
57 روایت شناسی یک فرم ادبی- احتماعی عامه؛ مطالعه تطبیقی فرم روایی در نقاشی قهوه خانه ای طفلان مسلم و شبیه نامه پسران مسلم (دریافت مقاله) فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
58 زباهنگ ناسزا در فارسی و معادل‌های ترجمه‌شدۀ انگلیسی براساس الگوی هایمز؛ مطالعۀموردی پیکرۀ زبانی رمان دایی‌جان ناپلئون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 4
59 زن به مثابه شخص آندروژن در دو فیلم از سینمای ایران: بررسی فیلم های روسری آبی و کافه ترانزیت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 3
60 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون دایکوتیک هجای بی معنی در بزرگسالان هنجار فارسی زبان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 2
61 ساخت های تعجبی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 3
62 سفر قهرمان مونث در سه فیلمنامه از بهرام بیضایی: مطالعه تطبیقی سه فیلمنامه سگ کشی، اشغال، و حقایق درباره لیلا دختر ادریس در چارچوب نظریه مورین مرداک (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 2
63 شکل گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 2
64 شیوه های بازنمایی مولف پنهان و خواننده پنهان در بررسی رمان گاوخونی و فیلم اقتباسی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
65 طرح واره های تداعی شده تکواژ «کار» به عنوان مقوله ای چندمعنا: مطالعه ای در صرف شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 11، شماره: 21
66 قرائت فیگوراتیو از نمایشنامه مالی سویینی نوشته براین فری یل بر مبنای کتاب مقدس (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 25، شماره: 3
67 کاربست نظریه های زبان شناسی در تحلیل اثر هنری کاربرد نقض اصل ادب در تحلیل نمایشنامه وای بر مغلوب غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 26
68 کارکرد خاطره از منظر «جریان سیال ذهن»: بررسی نمایشنامه خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 27، شماره: 3
69 گفتمان ناتورالیستی در داستان: بررسی سبکی زبان شخصیت های فرودست در یک رمان و دو مجموعه داستان از صادق چوبک (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
70 مخالف پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 3
71 مستندسازی و بررسی گویشهای ایرانی به عنوان میراث فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 2
72 مشاهدات اولیه مقایسه تاثیر جملات ساده و پیچیده بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان ۶-۴ ساله در تکلیف تقلید جملات (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 6، شماره: 1
73 معنی شناسی جدول کلمات متقاطع: مروری بر الگوهای تعریف واژه ها در جدول های فارسی از دیدگاه معنی شناسی واژگانی ساختگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 36
74 مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 25، شماره: 1
75 مقایسه قدرت دو شخصیت محوری رمان آتش بدون دود (با استفاده از «نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ» فرکلاف و مدل مایکل شورت) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 5
76 مقوله«اتباع» در لغت نامه دهخدا(یک بررسی مجدد) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
77 نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 1
78 نقش نهاد بروکراتیک آموزش مدرسه ای عصر رضاشاه در مشروعیت یابی ساختار میدان تئاتر نوین ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 22، شماره: 2
79 واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
80 واژه بست های زبان گیلکی: مطالعه ای رده شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
81 واژه ها و اشارات گویشی در فرهنگ نظام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 32
82 واکاوی مفهوم فاصله و انواع بیان در دیالوگ نمایشی از منظر روایت شناسی ژرار ژنت بررسی موردی: نمایشنامه آن سوی آینه نوشته زلر (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای نمایشی دوره: 1، شماره: 1
83 هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن، با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر گونه گفتمانی بر الگوی کاربست سازوکارهای تصریح ترجمه ای در حوزه عملیات تعبیرگری توجه: بررسی مقایسه ای ترجمه فارسی متون ادبیات داستانی و متون فلسفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
2 سبک شناسی درام: به سوی زبانشناسی متن نمایشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
3 شوخطبعی در آثار عبید زاکانی به عنوان جنبه هایی از استندآپ-کمدی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی