دکتر مرتضی جیریایی شراهی

دکتر مرتضی جیریایی شراهی استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

دکتر مرتضی جیریایی شراهی

Dr. Morteza Jiryaei Sharahi

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Bearing Capacity of Footings Near Slopes (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
2 Seismic Bearing Capacity of Strip Footings Adjacent to Slopes Using Pseudo Dynamic Approach (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و علوم محاسباتی دوره: 1، شماره: 2
3 The effect of the effect of adding ethylene-vinyl acetate (EVA) on soil resistance parameters (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 4
4 تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای میخ کوبی شده با روش شبه دینامیکی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 1
5 تعیین ضریب باربری لرزه ای پی های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله ی کوتر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
6 جواب تحلیلی برای آبرفت اشباع یک بعدی تحت اثر مولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
7 مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس تثبیت شده با لیگنوسولفونات کلسیم و الیاف پلی اتیلن تحت اثر چرخه های تر و خشک شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 36، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ANALYSIS OF SOIL-NAILED WALLS USING A PSEUDO-DYNAMIC APPROACH, CONSIDERING THE EFFECT OF NAILS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر پارامترهای فیزیکی بر زاویه اصطکاک داخلی ماسه متراکم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
3 استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی تاثیر خصوصیات دانه بندی بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ماسه ای مخلوط با رس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
4 Determination Of Seismic Bearing Capacity Of Strip Footings Using Krey's Method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 Effect of Soil Constitutive Models on Determination of Deformations Caused by Deep-Excavations (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 Influence of Soil Permeability on Vertical component of Earthquake Response of Saturated Soil (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
7 Pseudo-dynamic bearing capacity factor for strip footings considering Coulomb failure mechanism (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
8 Stability analysis of reinforced and unreinforced slopes subjected to seismic loads (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
9 UPPER BOUND SEISMIC STABILITYANALYSIS OF EMBEDDED FOOTINGS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی ماسه به نفت خام بر پارامترهای مقاومت، نشست و تراکم پذیری ماسه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثر پارامترهای فیزیکی بر زاویه اصطکاک ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 بررسی پارامترهای تحکیمی خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
13 بررسی پایداری شیروانی های خاکی تحت اثر بار متمرکز در حالت های استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
14 بررسی ساختمان ها با مصالح بنایی شهرستان خمین و ارائه راهکار برای مقاوم سازی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
15 بررسی عددی اندرکنش گسلش سطحی و پی با در نظرگیری عمق استقرارمختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 بررسی فعالیت خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
17 بررسی مقاومت برشی خاک های دانه ای با توجه به اندازه دانه ها و منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 تاثیر زاویه اتساع خاک بر میزان مقاومت و تغییر شکل های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
19 تاثیر زاویه اصطکاک خاک بر پایدارسازی شیروانی های خاکی مسلح شده با ریزشمع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
20 تاثیر زاویه ریزشمع ها بر پایدارسازی شیروانی های خاکی تحت اثر بار پی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
21 تاثیر مشخصات مکانیکی خاک و ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه رسدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 تاثیر مشخصات مکانیکی خاک و ژئوگرید بر نشست پی نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 تجزیه و تحلیل شیب با استفاده از رویکرد ( روش) شبه دینامیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
24 تحلیل عددی تاثیر تداخل و سیکل بارگذاری بر نشست پی سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
25 تعیین و بررسی فشار (رانش) محرک و مقاوم خاک وارد بر دیوار حائل با استفاده از روش شبه دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 خصوصیات بتن مسلح الیافی به عنوان مصالحی نوین در برابر انفجار و ضربه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
27 عملکرد بتن هوشمند به عنوان مصالحی نوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
28 کاربرد سیستم های ریزشمع برای پایدارسازی شیروانی های خاکی تحت اثربار پی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
29 کاربردهای ژئوسل در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
30 مدلسازی عددی حفاری تونل درشرایط حفاری متفاوت بهروش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
31 مدلسازی عددی حفاری تونل شهری به روش NATM مطالعه موردی تونل امداد مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
32 مطالعه پایداری شیروانی های خاکی با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 مقاوم سازی لرزه ای و ژئوتکنیکی هتل هایت تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
34 نقش و رویکرد انواع رسانه در قبال موضوع کاهش آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی