دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی

دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی

Dr. Fatemeh sadat Alavi

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.