دکتر سید علی علوی

دکتر سید علی علوی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید علی علوی

Dr. Seyed Ali Alavi

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه ۷شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 21
2 ارزیابی تلفات انسانی و خسارات ساختمانی در سناریوهای مختلف زلزله تحت عدم قطعیت (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
3 ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
4 ارزیابی کارایی الگوی تلفیقی CA-ANN در مدل‎سازی رشد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 1
5 ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهریبا استفاده از ANP و GIS(مطالعه موردی: شهر سمیرم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
6 ارزیابی و سنجش فضایی محیط‌زیست شهری با رویکرد شهر سبز (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
7 الگوی پراکنش فضایی و ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل های GIS (مطالعه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 13
8 اولویت بندی فضایی سیستم مدیریت یکپارچه مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
9 بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‏‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
10 پیش بینی قیمت مسکن به روش تحلیل تاثیر بر روند TIA مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
11 تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
12 تحلیل تعادل فضایی بخش خدمات و جاذبه های گردشگری (نمونه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
13 تحلیل شاخص های هوشمند در کاهش میزان آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱ شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
14 تحلیل عوامل اصلی افزایش بی رویه قیمت مسکن در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
15 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
16 تحلیل فضایی مکانی آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
17 تحلیل فقر مسکن شهری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محلات منطقه 17 شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
18 تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعه موردی منطقه ۵ شهرتهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
19 تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با تاکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
20 جانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره وایکور (Vikor) (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 1
21 چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد راهبرد توسعه شهری( CDS) نمونه موردی: شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 2
22 ساماندهی توزیع فضایی (کالبدی) مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه ۷ تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 23
23 سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
24 سنجش و اولویت‎بندی حکمروایی خوب محله ای (نمونه موردی: محلات منطقه ۹ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
25 سنجش و رتبه بندی میزان زیست پذیری محلات شهری (نمونه موردی محلات منطقه ۶ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
26 شناخت موقعیت بهینه فضا- مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مطالعه موردی: منطقه تهران پارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دقت سامانههای شبیهساز گسترش شهری مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
2 ارزیابی عملکرد شهرداری در شهر های کوچک جهت تحقق شاخص های شهرخلاق نمونه موردی: شهر بلبان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی میزان تمایل به مشارکت ساکنان در امر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: بافت فرسوده شهر آمل (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
4 ارزیابی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر در توانمند سازی مدیریت شهری (مطالعه موردی محله اسلام آباد شهر ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 بررسی تاثیرطراحی کالبدی درشکل گیری کانونهای جرم خیزنمونه ی موردی شهر کردکوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
6 بررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشت (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
7 بررسی مدل سیکل حیات مقاصد گردشگری با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی شهر کلاردشت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
8 بررسی و تحلیل میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی:شهر کلاردشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
9 برنامه ریزی و مسائل مربوط به مدیریت خانه های دوم (مطالعه موردی: خانه های دوم کلاردشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 پایش تغییرات کاربری اراضی شهری (کاربری های مسکونی - اداری) مطالعه میدانی : منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
11 تاثیر شاخص های فرسودگی در شکل گیری بافت های فرسوده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
12 تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تلفیقیMCDM-GIS (مطا لعه میدانی : شهر مشهد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 تحلیل مقایسهای تطبیقی شاخصهای مسکن در محدوده بافت فرسوده شهر تهران نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
14 رتبه بندی عوامل موثر بر بهسازی مشارکتی شهروندی در بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله بازار و محله قدمگاه شهر کازرون) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
15 رتبه بندی میزان مشارکت شهروندی در مدیریت اجرایی شهری نمونه موردی: نواحی منطقه 17 شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
16 ساماندهی پراکنش فضایی دفاتر خدمات الکترونیک شهری - مطالعه موردی:منطقه ی 7 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
17 سنجش کیفیت و بهینه سازی انرژی خورشیدی در بافت های شهری مطالعه موردی:شهرهای متوسط استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 سنجش واولویت بندی عوامل موثردر پیدایش هویت بخشی محلات شهری مطالعه موردی: شهر جیرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 شناسایی محدودههای فضایی مکانی مستعد احداث سرویسهای بهداشتی عمومی مطالعه موردی: منطقه 6 ناحیه 2 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
20 مدل سازی توسعه ی شهری کلان شهر تهران مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی توده ی ذرات(PSO) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 مدل سازی مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده تحلیل فضایی GIS و مدل تصمیمگیری چند معیاره MCDM (نمونه موردی: منطقه 4 شهر تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
22 مکان یابی مراکز آتش نشانی بر اساس اصول و ملاحظات پدافند غیر عامل با استفاده از تکنیک های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل فضایی GIS مطالعه موردی (منطقه 7 شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل