دکتر پروین علیزاده

دکتر پروین علیزاده استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پروین علیزاده

Dr. Parvin Alizadeh

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Relationship between Structural and Optical Properties of GeO۲-PbO Glasses (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور و شفافیت شیشه- سرامیک نانوبلور میکای لیتیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 24، شماره: 2
3 خواص اپتیکی شیشه و شیشه سرامیک نانوساختار SiO۲-Na۲O-CaO-CaF۲ آلاییده با Cr۲O۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 4
4 ساخت شیشه-سرامیک نورتاب میکای نانوکریستال دوپ شده با یون ایتریم(Y۳+) (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 2
5 سنتز نانوبیوالیاف شیشه ای مزوپور با سطح ویژه بالا به روش الکتروریسی (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 3
6 شیشه- سرامیک های شفاف (انواع، خواص و کاربرد) (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 11، شماره: 1
7 ویژگی های هیدرولیکی کپسول های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل جوانه زا بر رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه سرامیک های (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
2 اثرتشکیل نانوبلوربرخواص اپتیکی ونشری شیشه SiO2-Na2O-CaO-CaF2 آلاییده شده با CeO2 -Cr2O3 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
3 ارزیابی خواص مکانیکی و بیولوژیکی داربست های سه بعدی متخلخل شیشه زیست فعال پوشش داده شده با آلژینات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 Piezoelectric property of PVDF-BaTiO3 composite prepared by electrospinning process (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 Preparation of mesoporous silica spheres with high surface area (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
6 بررسی اثر افزودن TiO2 برکریستالیزاسیون و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های ولاستونیتی در سیستمSiO2-CaO-Na2O-WO3-Fe2O3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
7 بررسی اثر اندازه پودر شیشه بر سینترینگ،کریستالیزاسیون و خواص الکتریکی شیشه-سرامیک های ولاستونیتی در سیستمSiO2-CaO-Na2O-WO3-Fe2O3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
8 بررسی اثر پارامترهای الکتروریسی بر الیاف PVDF و ساخت مدول پیزوالکتریکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
9 بررسی اثر نانو کریستالیزاسیون بر خواص مکانیکی شیشه- سرامیک های میکا (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
10 بررسی تاثیر ZrSiO4 بر شیشه سرامیک PbO-SiO2-B2O3-K2O-TiO2-ZrO2-CaO (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
11 بررسی تاثیرZrSiO4 بر شیشه سرامیک PbO-SiO2-B2O3-K2O-TiO2-ZrO2-CaO (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی رفتار سینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های ماشینکاری شوندة میکا دایوپساید (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی رفتار کریستالیزاسیون در شیشه-سرامیک نانوکریستال میکا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 بررسی ریزساختار شیشه- سرامیک های میکا- ولاستونیت تولید شده به روش سینترینگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
15 بررسی ساخت نانو شیشه سرامیک های شفاف اکسی فلورایدی SiO2-Na2O-CaO-CaF2-Al2O3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
16 بررسی سینترینگ و تبلور شیشه- سرامیک های ولاستونیتی در سیستم SiO2-CaO-Na2O-WO3-Fe2O3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
17 بررسی عوامل مؤثر بر پوشش‌دهی نانوسایز ذرات هماتیت بر روی میکا جهت سنتز رنگدانة لوستری (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
18 تاثیر عوامل جوانه زای مختلف بر رفتار همجوشی سیستم شیشه سرامیک SiO2-CaO- MgO (Na2O) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
19 تکنولوژی های نوین در ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
20 تهیه پوشش محافظ اکسیداسیون نانو Si3N4/SiC بر روی گرافیت بوسیله روش های EPD و نیترایداسیون مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
21 ساخت شیشه - سرامیک میکای لیتیمی شفاف به روش ذوب وریخته گری و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
22 ساخت و بررسی اثر شرایط تبلور بر شفافیت شیشه- سرامیک نانو کریستال میکا (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
23 سنتز و بررسی خواص مکانیکی شیشه سرامیک میکا - دایوپساید (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
24 سنتز و بررسی ریزساختار شیشه - سرامیک نانوکریستالین میکا به روش سل - ژل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران