دکتر عبدالعلی علیزاده

دکتر عبدالعلی علیزاده استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالعلی علیزاده

Dr. Abdolali Alizadeh

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Catalyst-Free Synthetic Route to Thiazolo[3,4-a]benzimidazol Dreivatives through a Three-Component Reaction (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 A one‑pot synthetic strategy for the construction of chromenoimidazopyridines and chromenopyridopyrimidines containing intramolecular hydrogen bonds (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 A Sequential One-pot Three-component Synthesis of 2-Oxindole Scafold Containing Dihydropyrazine by Using Triethylammonium thiolates (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 An Efficient Synthesis of Spiro-oxindole Derivatives by Three-Component Reactions in Water (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
5 Application of thiolate salts in the synthesis of heterocyclic compounds via multicomponent reactions (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
6 Heteroaromatic Ammonium Salt-mediated Sequential One-pot Synthesis of Pyrrolo[2,1-a]isoquinolines Derivatives (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
7 Intramolecular Diels–Alder and [3+2] Cycloaddition Reactions in the One-Pot Synthesis of Epoxypyrrolo[3,4-g]indazoles (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
8 One-pot three-component synthesis of 2H-thiopyrano[2,3-b]quinoline-2,3-dicarboxylates from 2-mercaptoquinoline-3-carbaldehydes, dialkyl acetylenedicarboxylates and Ph3P (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
9 Synthesis of Thieno[2,3-b]quinolin-2-yl methanone Derivatives via Sequential Multi-component Reaction (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
10 Triethylammonium thiolate as an efficient reagent for synthesis of quinoxaline containing indandione skeleton via sequential one-pot multicomponent reaction (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران