دکتر محمد علیمردانی

دکتر محمد علیمردانی استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد علیمردانی

Dr. Mohammad Alimardani

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سازوکار طول فاصله انداز سیلان بر رفتار دینامیکی وتریبولوژی کامپوزیت لاستیکی استیرن بوتادی ان سیلیکای اصلاح شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 6
2 ارزیابی مقاومت به رشد ترک خستگی کامپوزیت های لاستیکی دارای سیلیکا و تحلیل نقش برهم کنش پرکننده-پرکننده و اتصال در فصل مشترک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 5
3 مقایسه روش های صعود موئینگی و قطره گذاری ثابت بر سطوح نامتخلخل در تعیین انرژی سطحی تقویت کننده های پودری مورد استفاده در کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرعامل داربودن نانولوله های کربن روی خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت های لاتکس استایرن بوتا دی ان کربوکسیله XSBR) - نانولوله ی کربنی چندلایه MWCNT (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
2 ارزیابی احتمال رشد ترک در آسترلاستیکی استاتور موتورهای درون چاهی به روش المان محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
3 ارزیابی تاثیر برهمکنشهای پلیمر -پرکننده بر مقاومت به رشد ترک آمیزه های لاستیک طبیعی پرشده با سیلیکا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
4 ارزیابی تاثیرپذیری پراکنش ذرات تقویت کننده در آمیزه رویه تایر از محتوای آروماتیک روغنهای فرآیندی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
5 Experimental and Theoretical Study of Hyper-Viscoelastic Properties of a NR/BR Compound Reinforced by Carbon Black/Silica (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Modeling the Inelastic behavior of a Tire Tread Compound Reinforced by Carbon Black/Silica using a Nonlinear Viscoelastic model (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 تهیه و بررسی خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت های لاتکس استایرن بوتا دی ان کربوکسیله XSBR) - نانولوله ی کربنی چندلایه MWCNT (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
8 کشف عیوب پیش از موعد دریک گیر بکس بوسیله تکنولوژیpdm (آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات