دکتر معصومه عمادپور

دکتر معصومه عمادپور استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر معصومه عمادپور

Dr. Masomeh Emadpour

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روش‌های فراوری بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی زیتون کنسروی در چند نژادگان انتخابی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 1
2 بررسی اثر تیمارهای مختلف القاکننده رشد کند در شرایط درون شیشه ای به منظور حفاظت میان مدت ژنوتیپ های سیب زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 1
3 تاثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
4 تاثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پارتنوکارپی در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
2 بیان القایی پروتئین های نوترکیب در کلروپلاست با استفاده از ابزار ریبوسوئیچ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیت های پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم برخصوصیات کیفی و عمر انبارمانی هلو و شلیل (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 تاثیر گرانولهای نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر جذب هورمون اتیلن و افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه گیلاس رقم تکدانه (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
5 تعیین بهترین تیمار جهت نگهداری میانمدت ژنوتیپ سیب زمینی اگریا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 فاکتورهای موثر بر باززایی مستقیم در ارقام گلابی (Pyrus communis L. ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 محاسبه نرخ رشد و تراکم سلولی ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii سویه CC125 در شرایط نور دائمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 مقایسه ضریب پرآوری ارقام مختلف گلابی در محیط درون شیشه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران