دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

دکتر مهدی عیاری نوش آبادی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

Dr. Mahdi Ayyari

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد و محتوای روغن بذر گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 10، شماره: 4
2 Evaluation of Tussilago farfara L. Smoke by GC/MS: A Phytochemical Approach to a Traditional Medicine (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 1
3 Kelussia odoratissima Mozaff. as a rich source of essential fatty acids and phthalides (دریافت مقاله) Journal of Herbmed Pharmacology دوره: 4، شماره: 4
4 Quantitative Assessment of Diosgenin from Different Ecotypes of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) by High-performance Liquid Chromatography (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تغییرات کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Nepeta crispa Willd. در رویشگاه های مختلف طبیعی زراعی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی فیتوشیمیایی اسانس اندام های مختلف و صمغ گیاه دارویی Dorema ammoniacum D. Don. جمع آوری شده از بیرجند (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 3
7 مقایسه ترکیبات فرار جمعیت هایی از گیاه دارویی Eryngium noeanum Boiss. و Eryngium iranicum Mozaff. در ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 1
8 مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی هفت جمعیت گیاه دارویی پای خر (Tussilago farfara L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) از دیدگاه مصرف کننده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 Effect of Cold Plasma on Essential Oil Content and Composition of Cumin (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
3 Investigation of Anticonvulsant Effects of Some Medicinal plant Hydrosols (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی اثر پسماند مایع حاصل از عرق گیری برگ «به» Cydonia Obionga بر قابلیت هضم، ظرفیت آنتی اکسیدانتی و تولید متان در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
5 بررسی تاثیر قارچ های مایکوریزا بر عملکرد و اجزای اسانس گیاه نعناع دشتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
6 بررسی تغییرات خواص شیمیایی برگهای استویا در طی خشک شدن خلایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
7 تاثیر بقایای مایع حاصل از عرقگیری و اسانسگیری رزماری (.Rosmarinus officinalis L) بر تولید متان، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فراسنجه های برون تنیشکمبه در گوسفند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
8 تاثیر میکروارگانیسم ها بر افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
9 مطالعه خواص ضدمیکروبی عصاره دو گونه از جنس Micromeria ( Lamiaceae ) در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار