دکتر سعید عطار

دکتر سعید عطار

دکتر سعید عطار

Dr. Saeed Attar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
2 آینده پژوهی حضور ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 34
3 اقتصاد سیاسی توسعه صلح محور: چارچوبی از مسیری جدید برای توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 1
4 اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
5 بررسی منازعه هند و پاکستان بر اساس نظریه بازدارندگی هسته ای والتز (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 بر اساس نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
7 راهبرد موازنه از راه دور و سیاست خارجی امریکا (با تاکید بر غرب آسیا) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 38
8 سرمایه اجتماعی، محیط کسبوکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیهها (با تاکید بر قوه مقننه) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
9 محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران های آب و کشاورزی این کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 2
10 نتایج اقتصادی یک توافق سیاسی: بررسی ظرفیت های اقتصادی عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 2
11 هم افزایی سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3