آقای دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی گروه تغذیه، بیوشیمی و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

آقای دکتر عبدالرضا نوروزی

Dr. Abdoreza Norouzy

گروه تغذیه، بیوشیمی و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا نوروزی در مجلات و ژورنالها